DPS
No Comments

Klasy angielsko – polskie w amerykańskiej szkole publicznej: o czym zainteresowani rodzice powinni pamiętać

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Kluczowa informacja dla wszystkich polonijnych rodziców zainteresowanych utworzeniem polsko- angielskiej klasy w publicznej szkole amerykańskiej, do której uczęszcza ich dziecko:

W każdej szkole publicznej, w okresie wczesnowakacyjnym, organizowane są spotkania warsztaty dla rodziców, których dziecko nieco wcześniej przystąpiło do testu New York State Identification of English Language Learners. Jest to tekst który kwalifikuje lub dyskwalifikuje uczniów do serwisów ESL (do dodatkowej pomocy dziecku, które nie wystarczająco opanowało język angielski). Na takim spotkaniu każdy rodzic otrzymuje kwestionariusz, w którym powinien zaznaczyć, że chce, by jego dziecko uczestniczyło w programie edukacji dwujęzycznej dziecka (bilingual education). 

 

Realizacja: Marta Kustek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *