DPS

„Kochaj dziecko, nie tylko swoje”

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Mariola Strahlberg

Mariola Strahlberg

Nasz portal propaguje idee doktora Janusza Korczaka, prekursora działań na rzecz praw dziecka-człowieka. Stąd też skorzystaliśmy z zaproszenia do udziału w warsztatach na temat jego życia i działalności pedagogicznej, zorganizowanych na Ramapo College w Ramapo, NJ.

Ponad 70 nauczycieli i zainteresowanych Korczakiem, spędziło dzień na uczelni. Najpierw były wykłady o Korczaku, wielkim przyjacielu dzieci i jego metodach pracy w sierocińcu w Warszawie, w pierwszej polowie XX wieku. Warsztaty prowadzili amerykańscy profesorowie i eksperci korczakowscy. A potem pojawiła się Mariola Strahlberg i rozruszała słuchaczy ćwiczeniami Brain Gym (część jej programu Five Star©, o którym będzie mowa później), z nadzieją, że również będą je stosować na zajęciach w swoich klasach. Ćwiczenia, które pomogą uczniom zbalansować pracę obu półkul mózgowych i osiągnąć lepsze wyniki na testach, i poprawią ich koncentrację na lekcjach.

Ćwiczenia wydawały się na pozór proste, bo przecież chyba każdy potrafi dotknąć prawą ręką lewego kolana albo stać ze skrzyżowanymi nogami i mieć oczy zamknięte. A jednak proste, wcale nie znaczy łatwe. Czasem proste ćwiczenia bardzo pomagają w wykonaniu zadania ze spokojem i łatwością.

Ćwiczenia w ramach Brain Gym/ Mariola Strahlberg z Enya i Sara Lea.

Ćwiczenia w ramach Brain Gym/ Mariola Strahlberg z Enya i Sara Lea.

“Dzisiaj, wielu uczniów nie może uporać się z niepokojem wewnętrznym, agresją, depresją i słabą koncentracją z powodu braku ćwiczeń, niewyspania i złej diety” – mówi Mariola Strahlberg, założycielka i dyrektorka Shining Mountain Center for Peaceful Childhood w Chestnut Ridge, NY. – „Poziom czytania i wyników z matematyki jest niski i niska jest samoocena u dzieci, które chcą tylko ‘przejść’ przez szkołę. Często doświadczając porażek, zaczynają wierzyć, że nie jest możliwe, by lepiej się uczyć. Bazując na wynikach najnowszych badań mózgu, korczakowskich konceptach i strategiach opartych na piętnastoletnich doświadczeniach, moje centrum pomaga uczniom i dorosłym osiągnąć ich najwyższe możliwości” – dodaje.

Jak zatem osiągnąć cel?

Ms. Mariola, jak ją nazywają młodzi ludzie, w pracy z dziećmi prowadzi program „The Five Star©”, który opiera się na 5 elementach. Pierwszy to ‘wizja’ – czyli pozytywne nastawienie się do zadania. Drugim krokiem jest ‘ruch’, oznaczający 4 minuty gimnastyki mózgu. Trzeci krok stanowi ‘uwaga’, czyli całkowita koncentracja uwagi na zadaniu, które należy wykonać w 20-minutowych przedziałach czasowych. Czwarty krok oznacza ‘przerwę’ od nauki, która trwa od 1-3 minut. Wreszcie ostatni krok wiąże się z codziennymi ćwiczeniami w postaci 20 minut aerobiku lub spaceru rześkim krokiem albo bieganiem, najlepiej na świeżym powietrzu.

Dzieci  na obozie Bridge Summer Camp relaksują się w ramach ćwiczeń Brain Gym.

Dzieci na obozie Bridge Summer Camp relaksują się w ramach ćwiczeń Brain Gym.

„W moim dystrykcie szkolnym, który liczy 9 tys. uczniów w szkolach publicznych, uczący się nie mają edukacji na jaką zasługują z powodu skorumpowanego zarządu edukacji, wspierającego 25 tys. uczniów w szkołach prywatnych” – mówi Strahlberg. – „Dlatego prowadzę program pomocy w odrabianiu zadań domowych dla około 100 dzieci, kierując się zasadami The Five Star©. Nasi wolontariusze pracują od poniedziałku do czwartku w grupach wiekowych od klasy 1 do 6 i widać ich efekty działania”. Strahlberg prowadzi również warsztaty dla nauczycieli w szkółach publicznych, gdzie na lekcjach dzieci mają kilkuminutową przerwę co 20 minut.

Strahlberg jest akupunkturzystką, która także we własnym gabinecie pomaga dzieciom i ich rodzicom, używając japońskiej akupunktury, colorpuncture – czyli akupunktury za pomocą kolorowego światła i olejków eterycznych. Wśród jej pacjentów są dzieci z emocjonalnymi problemami; zestresowane, depresyjne, słabo radzące sobie w szkole.
„Po kilku tygodniach widać dużą poprawę u dzieci” – zapewnia Strahlberg, która również uczy je stosować wspomnianego program pięciu elementów.

Strahlberg, pracując z dziećmi, stara się korzystać z rad ‘starego’ doktora Korczaka. Za kluczowe uznaje te, które mówią, że należy kochać dziecko, nie tylko swoje. Należy także być uczciwym wobec siebie, żeby móc być uczciwym w relacjach z dzieckiem. Nic dziwnego, że założyła The Janusz Korczak Association of the USA, która należy do International Korczak Association. Dzięki niej, w 2013 roku, czworo nastolatków z USA wyjechało na wakacje do Korczakowa (Korczakowski oboz) koło Zielonej Góry.

Miejsce na odpoczynek w klasie lub w domu, gdzie dziecko może usiąść w ciszy, napić się wody, zrobić ćwiczenie z Brain Gym.

Miejsce na odpoczynek w klasie lub w domu, gdzie dziecko może usiąść w ciszy, napić się wody, zrobić ćwiczenie z Brain Gym.

Marzy jej się otwarcie Centrum Korczakowskiego w Nowym Jorku, które będzie promować humanistyczne idee wychowawcze Korczaka w USA, wymianę między dziećmi polskimi i amerykańskimi, wsparcie Deklaracji Praw Dziecka, (zaproponowanej przez Polskę, a podpisaną w 1989 r. przez wszystkich przywódców świata, ale nie ratyfikowanej przez USA).W planach jest dotarcie z przedstawieniami Korczaka, pisanymi dla dzieci, do polonijnych i amerykańskich szkół, a także ustanowienie specjalnej nagrody The Korczak Spirit Award dla młodej osoby, która wykaże się nadzwyczajną pracą na rzecz humanitarnej pomocy innym.

Pomysłów Strahlberg nie brakuje. A ci, którzy chcą ją wspierać w tworzeniu Centrum Korczakowskiego, mogą kontaktować się z Shining Mountain Center for Peaceful Childhood, Inc at 845-425-7243 or shiningmtnny@aol.com.

Danuta Świątek
Zdjęcia: archiwum M. Strahlberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *