DPS

Konkurs na interpretacje piosenek Wojciecha Młynarskiego

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

mlynarskifest2013

Pragniemy zająć się popularyzacją twórczości jednego z największych polskich twórców ostatniego 50-lecia, którą można bez wahania nazwać mianem “dobra narodowego”. W dniach 21-22 września w Zatoce Sztuki w Sopocie odbędzie się I edycja Festiwalu Twórczości Wojciecha Młynarskiego. Głównym punktem programu będzie Konkurs na Interpretację Piosenek Wojciecha Młynarskiego.

Festiwal będzie miejscem spotkań artystów, z którymi Mistrz pracował, jak i pracuje w chwili obecnej. Chcemy, żeby spełniał rolę wskaźnika dobrego gustu i wysokiej kultury, zarówno w warstwie słowotwórczej jak i scenicznej. Mamy nadzieję, że nasz Festiwal znajdzie szeroki oddźwięk wśród polskiej publiczności, wychowanej w paru pokoleniach na piosenkach Wojciecha Młynarskiego.

Podczas pierwszej odsłony Festiwalu przewidujemy szereg koncertów, spotkań, wystaw oraz konkurs interpretacji piosenek autorstwa Mistrza. On sam będzie przewodniczył Jury, które będzie oceniać wykonawców. Jesteśmy przekonani, że Festiwal Twórczości Wojciecha Młynarskiego może stać się unikatową i bardzo wartościową propozycją na kulturalnej mapie Polski. Mamy akceptację i zgodę Wojciecha Młynarskiego dla naszych pomysłów. Mistrz zadeklarował także wszelką pomoc w kwestiach udostępnienia swojego bogatego dorobku.

Dyrektorem artystycznym Festiwalu jest Jacek Bończyk – aktor, wokalista i reżyser spektakli muzycznych, który jest także pomysłodawcą naszego zamierzenia.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia: profesjonaliści (aktorzy, wokaliści, studenci szkół teatralnych i muzycznych, adepci teatrów państwowych i prywatnych) – soliści, grupy wokalne, zespoły. Zgłoszenie odbywa się poprzez nadesłanie drogą elektroniczną lub pocztową na adres organizatora: a) karty uczestnika zamieszczonej na stronie www. b) nagrania audio lub video (na płycie CD lub DVD) z zapisem wykonania minimum 2 utworów autorstwa Wojciecha Młynarskiego.

Nagranie powinno być wykonane live, bez montażu. Kartę uczestnika w wersji elektronicznej należy przesłać na adres mailowy festiwal.mlynarskiego@gmail.com, w temacie wpisując KONKURS PIOSENKI w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2013. Kartę uczestnika w formie papierowej wraz z nagraniem audio lub video należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie (liczy się data stempla pocztowego) do 30 czerwca 2013 na adres: Zatoka Sztuki, al. Mamuszki 14, 81-718 Sopot, z dopiskiem na kopercie KONKURS PIOSENKI.

PRZEBIEG KONKURSU

I ETAP:

Preeliminacje Konkursu na Interpretację Piosenek Wojciecha Młynarskiego – Komisja Kwalifikacyjna na podstawie przesłanych zgłoszeń dokonuje kwalifikacji do II etapu Konkursu.

II ETAP:

Przesłuchania w dniu 1 września 2013 w Zatoce Sztuki w Sopocie – Uczestnicy wykonują przed Jury dwie piosenki (z własnym akompaniamentem lub półplaybackiem) Wyniki II etapu Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Festiwalu po zakończeniu obrad Jury w dniu 2 września 2013r.

III ETAP:

Przegląd Konkursowy w dniu 21 września w Zatoce Sztuki w Sopocie. Uczestnicy wykonują przed Jury i publicznością 2 piosenki z akompaniamentem lub półplaybackiem. Wyniki III etapu zostaną ogłoszone po zakończeniu obrad Jury w dniu 21 września 2013 /wieczorem/

IV ETAP:

Koncert Galowy Festiwalu Twórczości Wojciecha Młynarskiego w dniu 22 września 2013r. w Zatoce Sztuki w Sopocie. W koncercie biorą udział gwiazdy polskiej sceny oraz laureaci Konkursu na Interpretację Piosenek Wojciecha Młynarskiego. Finaliści wykonają utwory wskazane przez Jury.

NAGRODY

Nagroda Główna Laureat Grand Prix Konkursu na Interpretację Piosenek Wojciecha Młynarskiego otrzyma nagrodę pieniężną. Jury Festiwalu przyzna I, II i III nagrodę oraz wyróżnienia. W III etapie Konkursu zostanie przyznana Nagroda Publiczności zgodnie z wynikiem plebiscytu przeprowadzonego wśród publiczności podczas Przeglądu Konkursowego.

Szczegółowy regulamin Konkursu na Interpretację Piosenek Wojciecha Młynarskiego na stronie internetowej festiwalu www.festiwal.mlynarskiego.pl i profilu na Facebooku : https://www.facebook.com/FestiwalMlynarskiego

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: biuro.festiwalu.mlynarskiego@gmail.com. w nieprzekraczalnym terminie (liczy sirczej jak i scenicznej. Mamy nadziej

Materiał nadesłany

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *