DPS
No Comments

Maciej Golubiewski obejmuje stanowisko Konsula Generalnego w Nowym Jorku

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Maciej Gołubiewski

Maciej Golubiewski

Press Release

Minister Spraw Zagranicznych wyznaczył Macieja Golubiewskiego do pełnienia funkcji kierownika Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku. Nowy konsul objął stanowisko z dniem 16 stycznia 2017 r.

Maciej Golubiewski (ur. 7 maja 1976 r. w Łodzi), posiada stopień Bachelor of Arts z filozofii, polityki i ekonomii z Washington and Lee University, USA (1999) oraz Master of Arts z politologii z Johns Hopkins University, USA (2005), na których to uczelniach był stypendystą. Posiada też maturę międzynarodową z United World College of the Atlantic w Wielkiej Brytanii (1995).

Przez dziesięć lat mieszkał w Waszyngtonie pracując w konsultingu biznesowym (Charles River Associates International) oraz współpracując z wieloma organizacjami pozarządowymi, think tankami i uniwersytetami m.in. z the Heritage Foundation i Center for European Policy Analysis. Był stażystą w Senacie USA w biurze Senatora Richarda Lugar’a, Przewodniczącego Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. W latach 2005–2008 w ramach studiów doktoranckich prowadził wykłady z politologii i stosunków międzynarodowych na Johns Hopkins University i Uniwersytecie Mannheim w Niemczech.

W 2008 r. rozpoczął pracę w Komisji Europejskiej w Brukseli, a od 2011 r. w nowo powstałej dyplomacji UE – Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych. Przez cztery lata zajmował się polityką regionalną Afryki Wschodniej i krajów Oceanu Indyjskiego uczestnicząc w negocjacjach handlowych z regionalnymi blokami gospodarczymi tego regionu tzw. Economic Partnership Agreements. W latach 2012 – 2014 zajmował się ustalaniem stanowisk UE w Radzie Spraw Zagranicznych UE wobec rozwijającego się konfliktu w Syrii. Od 2014 do 2016 roku był zastępcą Ambasadora UE w Delegaturze UE w Libanie (Bejrut) oraz szefem sekcji politycznej i medialnej Delegatury.

Zasiada w komitecie doradczym programu magisterskiego integralnego zarządzania i ekonomii rozwoju (MA in Integral Economic Development) na Catholic University of America w Waszyngtonie. Od prawie 10 lat jest ekspertem w Instytucie Sobieskiego w Warszawie. Na swoim koncie posiada liczne publikacje w tym analizy naukowe, artykuły prasowe oraz wystąpienia publiczne i telewizyjne w kraju i zagranicą. Posługuje się językiem angielskim i francuskim.

 

Inf. nadesłana

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *