DPS
No Comments

Mam Polskę we krwi PL RH+ kampania społeczna

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Witold Kołodziejski i Anna Maria Anders

      Witold Kołodziejski i Anna Maria Anders

We wrześniu 2015 roku ruszyła społeczna akcja pod tytułem Mam Polskę we krwi PL RH+ skierowana do środowisk polonijnych. Jej celem jest przybliżanie młodzieży polonijnej, Polski, jako kraju nowoczesnego z tysiącletnią zarazem tradycją. Zainaugurowali ją inicjatorzy akcji, Anna Maria Anders oraz Witold Kołodziejski, były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Aby osiągnąć zamierzenia założenia akcji, jej inicjatorzy chcą wykorzystać najnowsze technologie, w tym szczególnie tablety, wyposażone w różnorodne, atrakcyjne dla młodego pokolenia treści multimedialne.

Cele akcji: 
1. Aktywne przywrócenie więzi Polonii z krajem, w szczególności więzi z młodym pokoleniem, zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie,
2. Przeciwdziałanie utracie kontaktu z językiem i brakiem jego znajomości, wśród uczniów drugiego i trzeciego pokolenia emigracji, którzy korzystają na co dzień z lokalnych systemów edukacyjnych.
3. Dostarczenie Polakom na Wschodzie interaktywnych materiałów do nauki języka i podtrzymania więzi z Polską, ułatwienie Polonii na Zachodzie edukacji polskiej, w tym interaktywnej.

Przywracanie właściwej roli Polonii w życiu naszej Ojczyzny, to główne zadanie akcji Mam Polskę we krwi. Ma być to akcja długofalowa, zakrojona na szeroką skalę, bowiem według badań, aktualnie poza krajem znajduje się ponad 18 milionów Polaków. W drugim i trzecim pokoleniu często tracą oni kontakt z językiem i z Polską. Dlatego konieczne są działania na poziomie legislacyjnym i rządowym, które to zmienią. Akcja Mam Polskę we krwi ma za zadanie zwrócić uwagę na ten problem, zaś inicjatorzy obiecują podjęcie konkretnych działań, wśród których należy wymienić:

1. Tworzenie pozytywnego klimatu i pozytywnego wizerunku Polski, jako kraju z tradycjami, ale jednocześnie kraju nowoczesnego, z którym wiąże się wiele znaczących i znanych postaci, także odkryć, wynalazków oraz uświadamianie znaczącego wkładu Polski w kulturę ogólnoświatową,

2. Promocja zasłużonych dla polskiej historii postaci oraz promocja pozytywnej polityki historycznej poprzez propagowanie właściwych postaw patriotycznych oraz wiedzy z dziedziny historii i kultury,

3. Wsparcie szkół polonijnych poprzez działania zmierzające do wyposażenia szkół oraz uczniów w najnowsze technologie multimedialne, a w szczególności w tablety. Uczniowie będą mogli z nich korzystać przez cały tydzień nauki. Odnosi się to zarówno do uczniów na Wschodzie, jak i na Zachodzie,

4. Zaproszenie do współpracy szerokich środowisk polonijnych, stowarzyszeń a także firm, które chciałyby wesprzeć dzieło odnowy powrotu do aktywnego kontaktu z Polonią,

5. Rozwój materiałów edukacyjnych, w szczególności promujących pozytywne wydarzenia i postacie z historii Polski, aby wspierać dumę z bycia Polakiem,

Anna Maria Anders oraz Witold Kołodziejski zaangażowali się w przygotowanie programu, który będzie dostępny dla Polaków zarówno na Zachodzie, jak i na Wschodzie. Pojawienie się w szkołach polonijnych, działających w weekendy nowoczesnych rozwiązań w postaci tabletów wyposażonych w interaktywne książki do języka polskiego, historii oraz materiały patriotyczne to pierwszy krok do powrotu w świat pięknej i bogatej historii Polski, na której budować się będzie duma z bycia Polką i Polakiem.

 

DPS

https://www.facebook.com/MamPolskewekrwi-1669896979920788/?fref=photo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *