DPS

“Multimedia dla nowoczesnych nauczycieli”

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Fahrenheit Center for Study Abroad, Polska Szkoła im. Mikołaja Kopernika w Niles i Uniwersytet Otwarty Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zapraszają wszystkich nauczycieli ze szkół polonijnych w USA i Kanadzie do wzięcia udziału w kursie dokształcającym w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego w połączeniu z informatyką w dydaktyce.

Program kursu zawiera 360 godzin wykładowych z zakresu metodyki nauczania dzieci i młodzieży, wykorzystania internetu i technik mulimedialnych w interaktywnym nauczaniu.

Zajęcia będą odbywały sie w cyklu czterech, dwutygodniowych sesji zjadowych, na początku września 2012, na przełomie maja i czerwca 2013, na początku września 2013 i na przełomie maja i czerwca 2014. W związku z tym, że nie ma wymogu ukończenia studiów wyższych, w kursie mogą wziąć udział wszyscy nauczyciele.

Zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do piątku i w weekendy w Chicago. Dla wygody nauczycieli chicagowskich zajęcia w tygodniu będą odbywały się w dwóch lokacjach: na północy i na południu miasta. Jest też w planie sesja poranna i popołudniowa. Nauczyciele spoza Chicago, np. z Californii, Connecticut, Michigan, Pennsylvanii, Alberta, British Colombia, Quebec, będą mogli wziąć udział w internetowych sesjach na żywo transmitowanych z Chicago.

Kurs będzie się kończył egzaminem. Wykładowcami kursu będą pracownicy ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Koszt całego kursu wynosi $ 900.00 rozłożonych na pięć rat, płatnych w następujących okresach:
1. Depozyt $ 100.00 do końca czerwca 2012
2. $ 200.00 do końca sierpnia 2012
3. $ 200.00 do końca kwietnia 2013
4. $ 200.00 do końca sierpnia 2013
5. $ 200.00 do końca kwietnia 2014
6. Przewidziany koszt uroczystego zakończenia wynosi $ 100.00 od uczestnika (dowolne)

Wszelkich informacji dotyczących kursu jak i rejestracji dokonywać będzie:
Kierownik Polskiej Szkoły im. Mikołaja Kopernika, pani mgr Bernarda Redlińska tel: 1-847-363-5173
Vice – Prezes Fahrenheit Center Pan Grzegorz Cholewiński tel: 1-847-312-3006

Rejestracja wszystkich chętnych będzie prowadzona do 30 czerwca 2012 roku.
Forma rejestracyjna dostępna pod adresami: www.fahrenheitcenter.org , www.mkopernik.org

Grzegorz Cholewiński, mgr Bernarda Redlińska gcholewiński@fahrenheitcenter.org bredlinska@naszapolskaszkola.org

Informacja nadesłana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *