DPS
No Comments

“Nareszcie mamy katechizm dla dzieci polonijnych”

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Katechizm. Krzysztof Gospodarzec

Mam przed sobą podręczniki do nauki religii dla dzieci polonijnych napisane przez dr Krzysztofa Gospodarzec, o których chciałbym napisać kilka zdań. Swoją opinię piszę przede wszystkim z punktu widzenia praktyka.

W Polsce pracowałem prze 12 lat w parafii, w której obejmowaliśmy katechizacją około 12 tysięcy dzieci i młodzieży. Gdy przyjechałem do Stanów Zjednoczonych zostałem kapelanem Polskiej Szkoły w Maspeth, liczącej około 650 uczniów. W tej szkole prowadziłem różne zajęcia w tym także katechetyczne. Obecnie pracuję w parafii Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie prowadzę katechezę w drugiej klasie szkoły podstawowej, przygotowującą dzieci do Pierwszej Komunii. św.

okl-7Korzystałem z różnych pomocy katechetycznych. W większości były to podręczniki kierowane do dzieci uczących się w Polsce. Podręczniki te nie były dostosowane do warunków polonijnych z dwóch zasadniczych powodów.
Po pierwsze, w katechezie dzieci polonijnych najczęściej przewidziana jest jedna jednostka katechetyczna w ciągu tygodnia, a podręczniki polskie zawierały dwie. O ile dla katechety nie było problemu z połączeniem dwóch jednostek lekcyjnych w jedną, o tyle uczniowie mieli z tym problem. A opuszczenie jakiegoś tematu nie było najlepszym rozwiązaniem. Po drugie, poziom podręczników dla dzieci
w Polsce jest trochę nie dostosowany dla dzieci polonijnych, dla których język polski jest drugim językiem, który czasami wymaga wyjaśnień w języku angielskim. W podręcznikach polskich, których używałem nie było lekcji przygotowanych w formie multimedialnej.

okl-bierzmZ tymi problemami zmierzył się dr Krzysztof Gospodarzec, który przygotował świetne podręczniki nauczania religii dla dzieci polonijnych. Dla mnie osobiście te podręczniki będą dużą pomocą w nauczaniu religii, a tym bardziej dla dzieci, które będą z nich korzystały. Ilość jednostek lekcyjnych jest dostosowana do warunków nauczania w szkołach polonijnych. Język i sposób ujęcia tematów jest bardziej przystępny i zrozumiały dla dzieci. W podręcznikach są także niezbędne
i zasadnicze wyjaśnienia w języku angielskim.

Także niektóre prawdy katechizmowe oraz modlitwy podane są w wersji dwujęzycznej, co jest niezbędne np. przy sprawowaniu sakramentu pojednania, czy Eucharystii. Dzieci powinny umieć się spowiadać w dwóch językach, czy aktywnie uczestniczyć we Mszy św. w języku polskim i angielskim. Do niektórych podręczników dołączona jest płyta CD z prezentacją multimedialną. Na uwagę i pochwałę zasługują specjalne podręczniki przygotowujące do przyjęcia Pierwszej Komunii św. i sakramentu Bierzmowania. Warto podkreślić także bardzo dobre opracowanie graficzne podręczników.

Dobrze, że takie podręczniki ukazały się na rynku polonijnym. Oczywiście w trakcie ich używania pojawią się uwagi, co w nich zmienić, aby mogły jeszcze lepiej służyć polonijnym dzieciom. Ale już dziś można pogratulować Autorowi tych podręczników za tak piękny wkład w katechizowanie polonijnych dzieci
i świetną pomoc dla katechetów.

Ks. Ryszard Koper

Podręczniki otrzymały Imprimatur oraz oficjalną zgodę diecezji Brooklyn do nauczania katechezy
w Kościele Rzymsko-Katolickim. Szczegółowe informacje o podręcznikach oraz informacje dotyczące ich zamówień znajdziemy na stronie
http://dobrypasterz.wordpress.com

Krzysztof GospodarzecO autorze:
Krzysztof Gospodarzec (ur. 1973) ukończył studia pedagogiczne w Polsce
i teologiczne w Stanach Zjednoczonych. W 2013 uzyskał stopień doktora na wydziale Edukacji Uniwersytetu Fordham, NY. Pracuje jako Dyrektor Programu Religijnego i katecheta przy parafii Św. Stanisława Kostki na Brooklynie od ponad 11 lat. Szafarz Eucharystii, należy do wspólnoty Rodzin Nazaretańskich, żonaty, ma troje dzieci. Kontakt: dobrypasterz12@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *