O portalu

Jedną z najbardziej żywych kwestii w wychowaniu młodej generacji Polaków urodzonych w USA, jest wzbudzenie ich zainteresowania i zachęcenie do poznawania kultury i historii Polski oraz nauki języka swoich rodziców. Wierzymy, że cel ten dużo szybciej można osiągnąć przy użyciu nowoczesnych
i atrakcyjnych dla młodego pokolenia form przekazu.

www.dobrapolskaszkola.com – to portal kulturalno – informacyjny, który działa od początku 2010 roku. Siedziba redakcji znajduje się w Nowym Jorku. Portal skierowany jest do polonijnych rodziców i nauczycieli, animatorów kultury, promotorów nowoczesnej edukacji, wszystkich zainteresowanych tematyką szkolnictwa w USA. Strona jest również platformą wymiany doświadczeń nie tylko osób związanych z edukacją, ale również polonijnych artystów, dziennikarzy i pomysłodawców lokalnych inicjatyw.

Na stronie znajdują się m.in. szczegółowe listy polonijnych szkół oraz przedszkoli na wschodnim wybrzeżu USA, informacje oraz wydarzenia z polskich szkół społecznych w USA, wywiady z nauczycielami polonijnych szkół, artykuły na temat sukcesów i bieżących problemów w polonijnym szkolnictwie, szczegółowe infomacje o średnich i wyższych szkołach amerykańskich, jak również oferty uczelni polskich dla polonijnej młodzieży. Publikowane są również artykuły dotyczące polskich rodzin zamieszkałych w USA oraz wychowywania następnych pokoleń polskich dzieci, prezentowane są ciekawe osoby, autorytety w dziedzinie nowoczesnej edukacji, pedagodzy, psychologowie, socjolodzy, autorzy książek. Portal poświęca bardzo wiele miejsca zagadnieniom dwujęzyczności i promowania komunikacji w ojczystym języku wśród polskich rodzin.

Portal podejmuje działania, które promują polską kulturę, przybliżają Polskę nowym młodym pokoleniom urodzonym w USA, inspirują i motywują do nauki ojczystego języka. Są to m.in. cykliczne akcje prowadzone w polskich szkołach lub polonijnych organizacjach, propozycje warsztatów pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, zajęć artystycznych, specjalne wydarzenia kulturalne, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty, filmy i in.

Do tej pory zespół portalu www.DobraPolskaSzkola.com zorganizował w polonijnym środowisku w USA m.in. akcje:“W naszym domu mówimy po polsku!”, “Cała Polonia czyta Dzieciom”, “Pluszakowy Most”, “Polskie książki do bibliotek polonijnych szkół”, warsztaty dziennikarskie dla polonijnych uczniów “Zostań szkolnym reporterem!” , event “Podziel się Książką” czy teatr “Baśnie Ludów Ziemi” – storryteling w polonijnych szkołach. Na portalu działa również Klub Młodych Literatów prezentujący twórczość literacką polonijnej młodzieży i zachęcający ich do pisania w języku ojczystym.