DPS
No Comments

O Seal of Biliteracy w Halo Polonia

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

W kwietniu 2018r. w amerykańskich szkołach dostępny będzie test STAMP4S z języka polskiego, który może być użyty dla celów Seal of Biliteracy. Seal of Biliteracy to nagroda przyznawana przez szkoły, okręgi szkolne lub departamenty edukacji uczniom, którzy wykazują się biegłą znajomością języka angielskiego i języka obcego w szkole średniej. Seal of Biliteracy jest wyróżnieniem w formie pieczęci na dyplomie lub wykazie ocen amerykańskiej szkoły średniej. Inicjatywę tę rozpoczęto w Kalifornii w 2008 r., obecnie istnieje już w 28 stanach, a wiele innych pracuje na wdrożeniem jej do swoich szkół.

O nagrodzie i jej znaczeniu dla Polaków zamieszkałych w USA dla TVP Halo Polonia mówi Marzanna Owiński, koordynator języka polskiego w Misji Polskiej w Michigan i dyrektor Polskiej Szkoły Językowej im. ks. Józefa Dąbrowskiego w Orchard Lake.

 

Więcej o Seal of Biliteracy:

Egzamin z języka polskiego STAMP4S dla Seal of Biliteracy

Seal of Biliteracy, czyli kredyty za dwujęzyczność!

http://www.dobrapolskaszkola.com/?s=seal+of+biliteracy&x=0&y=0

Seal of Biliteracy a egzaminy LOTE i AP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *