DPS

OCZAMI MAMY: “Rozrywają mapę”

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Podobno dzieci szybciej uczą się od dzieci niż od nauczycieli.
Pewnie jest w tym jakaś prawda.

Dzisiaj Kimberly i Natalie uczyły się historii Polski od starszaków w naszej polskiej szkole w Mahwah, NJ.
Był apel z okazji 11 Listopada.
W jego trakcie uczniowie na scenie rozdarli mapę Polski, symbolizując początek rozbiorów.

– To znaczy, że nie było Polski – tłumaczy Kimberly.
– Dzieciom nie wolno było mówić po polsku, a trzeba było używać rosyjskiego i niemieckiego – dodaje Natalie. – Ale Polacy walczyli i znowu jest Polska.

Tyle wyniosły córki ze szkolnego apelu. Sedno sprawy.
Nigdy wcześniej nie rozmawiałam z nimi na ten temat. Lekcja historii w uczniowskim wydaniu spełniła swoją rolę.

Zasługa nauczyciela Mariusza Gajewicza, który przygotował uczniów klas 5, 6 i 7.
Z przyjemnością słuchałam jak dobrze mówili po polsku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *