DPS

Ojcowie Paulini zapraszają na rekolekcje adwentowe w amerykańskiej Częstochowie

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

11-rekolekcje_po_polsku-570

Rekolekcje adwentowe w Amerykańskiej Częstochowie oraz w paulińskich parafiach św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie i w parafii św. Kazimierza w Yonkers poprowadzi o. Jerzym Kielech, przeor klasztoru i Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej. Z rekolekcjonistą rozmawia o. Michał Czyżewski.

Jak przygotować się na Święta Bożego Narodzenia?

Najlepszym przygotowaniem do Świąt Bożego Narodzenia jest dobre przeżycie czasu Adwentu. Boże Narodzenie to przede wszystkim rzeczywistość i pamiątka przyjścia Jezusa, a na to przyjście trzeba się przygotować. Tradycje, które pielęgnujemy w naszych rodzinach są piękne, ale trzeba też przypomnieć sobie i odkryć ich sens. Wolne miejsce przy stole może oznaczać brak kogoś bliskiego, z kim utraciliśmy kontakt, osobę, która jest potrzebująca, ale również jest to symbol oczekiwania właśnie na przyjście Chrystusa.

Adwent jest okresem oczekiwania, które ma jakby dwa wymiary: przygotowania i gorącego pragnienia albo inaczej tęsknoty. Wzywa nas do niego św. Jan Chrzciciel „Przygotujcie drogę Panu dla Niego prostujcie ścieżki” (Mt 3,3). A więc mam coś zrobić, przejawić inicjatywę, podjąć jakieś postanowienia, wyrzeczenia, może dłuższą modlitwę, może jakieś dzieło miłosierdzia.
Przygotowanie jest bardzo ważne, niemniej może się okazać niewiele warte, a nawet frustrujące, jeżeli zabraknie wymiaru oczekiwania. Oczekiwanie wyraża się w gorącym pragnieniu wydobywającym się z głębi naszego serca, a które my będziemy nazywali tęsknotą: „Przyjdź Panie Jezu!”. Tęsknota sprawia, że nie czekamy tylko na to, co ma się wydarzyć, ale w tym aktywnie uczestniczymy. Oczekuję z utęsknieniem i dlatego z radością przygotowuję się na przyjście Tego, kogo oczekuję. To tęsknota mobilizuje mnie do przygotowania, nadaje mu sens i sprawia, że oczekiwanie jest radosne.

Jakie tematy będą podejmowane podczas rekolekcji?

Jestem wewnętrznie przekonany, że rekolekcje są czasem dla Boga, a nie dla nas. Żyjemy w ciągłym pośpiechu, dlatego też nie mamy chwili dla Stwórcy, a w konsekwencji dla siebie i innych. Stąd istotą rekolekcji jest pragnienie przebywania w obecności Pana. To, co, jak i kiedy będzie głoszone, jest mimo wszystko drugoplanowe. Jednak zasadniczym tematem rekolekcji będą sprawy dotyczące budowania więzi w małżeństwie i rodzinie. Chciałbym też mówić o tym wszystkim, co niszczy więzi z Bogiem i drugim człowiekiem.

m819428045Pełni ojciec funkcję przeora w Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin. Czym charakteryzuje się to miejsce?

Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin jest miejscem szczególnym pod wieloma względami. Słynąca cudami Figurka Uśmiechniętej Pani wyprasza wiele łask dla modlących się tutaj pielgrzymów. W każdą niedzielę po mszy św. o godz. 11.00 celebrowane są błogosławieństwa dla małżeństw z odnowieniem przyrzeczeń sakramentalnych, dla rodzin, dzieci i matek w stanie błogosławionym. Od maja do października organizowane są comiesięczne rekolekcje dla małżeństw i rodzin. Powstaje Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie szczególnie małżeństwa w kryzysie będą mogły znaleźć fachową pomoc i opiekę. Dodatkowym atutem tego miejsca jest piękne położenie w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W tamtym roku odwiedziło Sanktuarium w Leśniowie około 80 tysięcy pielgrzymów. Zapraszam.

W tym sanktuarium – klasztorze znajduje się również nowicjat Zakonu Ojców i Braci Paulinów. Jak nowicjusze przygotowują się do życia zakonnego?

Na obecną chwilę w Leśniowie przebywa 15 nowicjuszy, którzy w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przyjmą habit zakonny. Nowicjat jako szkoła życia zakonnego jest czasem intensywnej formacji duchowej, ludzkiej i zakonnej, dlatego dzień nowicjusza wypełniony jest modlitwą, pracą i wspólną rekreacją. Te trzy rzeczywistości uzupełniają się i wzajemnie przenikają, wspomagają formacyjną integrację nowicjusza i kierują jego życie ku Bożej chwale. Istotą formacji w Zakonie św. Pawła Pierwszego Pustelnika jest otwarcie serca na działanie Boga Ojca, który kształtuje w nas obraz Jezusa Chrystusa tak, aby nasze postawy i uczucia upodobnić do postaw i uczuć Syna Bożego. Dlatego też nowicjusz odpowiadając codziennym życiem na wezwanie Chrystusa, winien poznać Go coraz bardziej, wchodzić z Nim w głębsze relacje, rozkochać się w Nim i do Niego się upodabniać. W czasie Nowicjatu osoba formowana zaproszona jest do tego, by dokonywać wielkich i małych wyborów, które mają jej pomóc do podjęcia tej najważniejszej decyzji o całkowitym poświęceniu swojego życia Bogu w Zakonie paulińskim. Cała formacja opiera się na współpracy z łaską bożą, dlatego pierwszym i najważniejszym jej środkiem jest życie sakramentalne i życie modlitwy.

Papież Franciszek ogłosił, że od pierwszej niedzieli Adwentu 2014 roku do 2 lutego roku 2016 w całym Kościele będzie trwał Rok Życia Konsekrowanego. Jak wierni świeccy mogą włączyć się w obchody tego wyjątkowego czasu?

Wierni świeccy powinni włączyć się w obchody Roku Życia Konsekrowanego przede wszystkim poprzez modlitwę, którą mają wspierać osoby zakonne w ich podjętym powołaniu. Ta modlitwa winna obejmować także prośbę o nowe i liczne powołania do życia zakonnego. Wszyscy widzimy jak w ostatnich latach notowany jest ogromny spadek powołań do życia konsekrowanego. Intencją modlitewną powinny być objęte także rodziny, bo przecież to tutaj rodzą się powołania do służby bożej. Wierni świeccy zaproszeni są do tego, aby szczególnie w tym wyjątkowym roku pogłębić swą wiedzę na temat życia konsekrowanego. Można to uczynić chociażby poprzez lekturę dobrych książek o życiu tych świętych, którzy się stali założycielami różnych wspólnot zakonnych. Udział w pielgrzymkach do znanych klasztorów i sanktuariów prowadzonych przez wspólnoty zakonne czy też czynny udział w sympozjach i sesjach naukowych organizowanych z okazji Roku Życia Konsekrowanego na pewno staną się okazją do tego, by odkryć wartość i piękno służby Bogu poprzez życie zakonne.

Dziękuje za rozmowę.

Rozmawiał: o. Michał Czyżewski, paulin.

Rekolekcje adwentowe w parafii św. Kazimierza w Yonkers
, 239 Nepperhan Ave., Yonkers, NY 10701, tel. 914 963 1254

• Niedziela 30 listopada: msza św. o godz. 10. Po mszy spotkanie z rekolekcjonistą w bibliotece parafialnej.
• Poniedziałek 1 grudnia: msza św. o godz. 7 wieczorem.
• Wtorek 2 grudnia: 6:15 wieczorem spowiedź, msza św. o godz. 7 wieczorem.

Rekolekcje adwentowe w parafii św. Stanisława B i M. na Manhattanie
101 East 7th Street, New York, NY 10009, tel. 212 475 4576

• Sobota 6 grudnia: spotkanie z uczniami ze Szkoły Polskiej im. O. Augustyna Kordeckiego.
• Sobota 6 grudnia: msza św. o godz. 8 wieczorem dla Odnowy w Duchu Świętym.
• Niedziela 7 grudnia: msza św. o godz. 8, 10:30 i 12.
• Poniedziałek 8 grudnia: msza św. o godz. 6 wieczorem. Po mszy spotkanie z nauką dla rodzin.
• Wtorek 9 grudnia: 5 wieczorem spowiedź, msza św. o godz. 6 wieczorem.

Rekolekcje adwentowe w Amerykańskiej Częstochowie
 Shrine Our Lady of Częstochowa
, 654 Ferry Road, P.O. Box 2049, Doylestown, PA 18901, tel. 215 345 0600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *