DPS

“Organizatorzy Kangura Matematycznego na XII Zjeździe Szkół Polskich w Chicago”

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Nieoficjalne i krótkie było spotkanie organizatorów Kangura Matematycznego na Zjeździe Szkół Polskich w Chicago. Wystarczyło jednak czasu, by się wzajemnie poznać, wymienić doświadczenia i zrobić pierwsze grupowe zdjęcie.

Kangur Matematyczny odbył się w marcu po raz piętnasty w USA w roku 2012. Wzięło w nim udział 25 polskich szkół, które skupiły w sumie prawie 1400 uczestników. Wszystkich miejsc konkursowych było nieco ponad 200 w 34 stanach i terytoriach USA. Polacy kierowali trzydziestoma ośrodkami konkursu
w tym roku i całym konkursem, jak zawsze.

Inaugurujemy właśnie piętnaście lat Kangura Matematycznego w USA, jest więc okazja do posumowań. Program zapoczątkowany z grupką 32 uczniów w Szkole im. Jana III Sobieskiego w 1998 roku
w Chicago, dziś skupia ponad dwustu menadżerow i blisko 10 tys uczniów, których liczba rośnie rocznie
w postępie niemal geometrycznym (o okoł 50%). Zainteresowanych statystyką odsyłam do strony 2012 Statistics.

Organizatorzy nie ukrywają, że ich najważniejszym celem jest inspirowanie polonijnych uczniów
do większego zainteresowania nauką matematyki. To prawda, że wiele naszych dzieci wyróżnia się matematycznie w szkole amerykańskiej; niestety nie tak wielu, ilu specjalistów będzie potrzeba,
gdy osiągną dorosłość. Nie wszędzie też uczą matematyki na “przyzwoitym poziomie”.

Kangur Matematyczny wszędzie na świecie zachęca przeciętnego ucznia do nauki matematyki.
Tu, w USA, próbujemy zainteresować dzieci i młodzież nauką, oferując im ciekawe zadania i nagrody nie tylko dla najlepszych, ale dla każdego uczestnika konkursu.

To, że w konkursie biorą udział nie tylko polscy uczniowie, jest efektem ubocznym. Dzieje się tak dzięki polonijnym rodzicom i uczniom, którzy szerzą wiedzę o konkursie w szkołach i miejscach pracy – to jest właśnie nasz główny marketing.

Cieszymy się, gdy najlepsze nagrody trafiają do polonijnych laureatów.

Oto, jak to wygląda w tym roku:
• $1000 – Krzysztof Stankiewicz, klasa 12, Minnesota
• 10-dniowy międzynarodowy obóz w Zakopanem – Kasper Kubica, klasa 11, Utah
• 12-dniowy obóz Mathematica w Milton, MA – Konrad Wróbel, klasa 12, Illinois

Faktem jest, że do Zakopanego poleci pięcioro uczniów, a do Milton dwoje i pozostałe miejsca trafiły do niepolonijnych laureatów. Listę wszystkich laureatów i ich nagrody można zobaczyć na www.mathkangaroo.org

W szkołach polskich coraz częṡciej startują albo są planowane kółka matematyczne. Polskie ṡrodowisko dostrzega ich potrzebę. Na Zjeździe organizatorzy Kangura w USA nagrodzili “kangurowe” szkoły dwoma polskimi książeczkami matematycznymi dla najmłodszych uczniów. Zadania z tych publikacji mogą być wykorzystane na lekcji polskiego czy zadane do domu w ramach nauki czytania “ze zrozumieniem”.

Jedna z książeczek to “Matematyczny Brzdąc”, wydana w Polsce dla polskich dzieci na Litwie, druga to “Matematyka z wesołym Kangurem” – zbiór zadań z konkursu. Obie książki zawierają rozwiązania zadań.
W młodszych klasach, gdy budujemy słownictwo naszych dzieci, właṡciwy tekst matematyczny może tylko wspomóc naukę rozumienia czytanego tekstu. Wszyscy wiemy, że w nauce matematyki, jak i w wielu innych dziedzinach, ważna jest systematyczność. Próbujemy lansować wśród rodzin slogan: jedno kangurowe zadanie dziennie: od poniedziałku do niedzieli, a wynik za rok może być lepszy.

Ci polonijni organizatorzy konkursu, którzy nie byli obecni na Zjeździe, otrzymali książeczki pocztą.
Warto też tu dodać, że od kilu lat wysyłamy naszą własną książeczkę z konkursowymi zadaniami w języku angielskim do wszystkich szkół, które chcą ją rozdać swoim uczniom kończącym pierwszą klasę (jeśli ktoś słyszy o tym pierwszy raz i jest zaintersowany, proszę o kontakt; mamy jeszcze kilkaset egzemplarzy do rozdania).

Mimo, że mamy poparcie wielu polonijnych nauczycieli, a wielu z nich stanowi trzon naszej oganizacji, działamy niejako na uboczu, mozolnie zabiegając o wzmocnienie naszych przedsięwzięć autorytetem nauczycielskich organizacji.

Maria Omelańczuk odbiera Statuetkę Janiny Igielskiej z rąk Prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce Doroty Andraki.Miłą więc niepodzianką dla nas wszystkich – skupionych wokół Kangura Matematycznego – była statuetka im. Janiny Igielskiej*) przyznana mi za “pionierską pracę w propagowaniu idei Matematycznego Kangura nie tylko wśród Polonii amerykańskiej, ale także w całych Stanach Zjednoczonych” – cytat z listu gratulacyjnego. Pani Dorota Andraka, Prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, przyznała i wręczyła to wyróżnienie w czasie Zjazdu, dając w ten sposób zielone światło dla Konkursu I Kółek Matematycznych w sobotnich szkołach polskich.

Nie wyobrażam sobie, by to wyróżnienie traktować osobiście. Natychmiast dzielę się nim ze wszystkimi bezinteresownymi, mądrymi i pracowitymi ludźmi, którzy podchwycili pomysł angażowania naszych uczniów do największego międzynarodowego konkursu “Kangur Matematyczny”. Bez nich konkurs
w USA nie przeżyłby nawet kilku lat.

Statuetkę Janiny Igielskiej przyznaje się za szczególne osiągnięcia na polu oświaty.

Najpierw chciałabym wymienić moje drogie koleżanki i partnerki w zarządzaniu organzacją: Izabelę Szpiech oraz Joannę Lasek-Matthiesen. Spotkałyśmy się w szkole Jana III Sobieskiego, gdzie uczyłyśmy matematyki i wspólnie zarejestrowałyśmy organizację not-for-profit dla przygowywania i prowadzenia konkursu, gdy szkoła nie była już nim zaintersowana, mając inne priorytety.

Oto lista ludzi i ośrodków, gdzie Polonusi poprowadzili konkurs. Niektórzy nie są aktualnie zangażowani, inni dołączyli dopiero w tym roku, jeszcze inni są z nami od dwunastu, dziesięciu, pięciu… lat.
Wszyscy jednak zadbali o to, by konkurs odbywał się i rozwijał bez problemów i miał polski charakter w dobrym tego słowa znaczeniu. Dlatego z nimi wszystkimi dzielę się statuetką im. Janiny Igielskiej.

Polonijne Ośrodki Kangura Matematycznego w USA od roku 1998 do 2012:

Ośrodek Kangura Matematycznego – Miasto – Stan – Organizator
John Paul II Polish School – Phoenix – AZ – Szymon Latocha
Polish Saturday School – Derby – CT – Monika Fryc
St Ignatius Catholic Church – Tarpon Springs – FL – Anna Trzeciak
Jan Matejko Polish School – Barrington – IL – Hana Walas
Bartlett Park District – Bartlet – IL – Marie i Andrew Palczewski
Dom Podhalan – Chicago – IL – Aniela Bartoszek
Jan III Sobieski Polish School – Chicago – IL – Maria Omelanczuk, Joanna Lasek, Izabela Szpiech
St James Parish – Chicago – Il – Anna Stawowski
W. H. Taft High School – Chicago – IL – Grażyna Zmysłowski, Joanna Brownstein, Marek Michalski
North Elementary School – Des Plaines – IL – Barbara Mikunda
Lisle Public Library – Lisle – IL – Justyna Witek
St Faustyna Polish School – Lombard – IL – Barbara Musiał
MAHOMET-SEYMOUR JUNIOR HIGH SCHOOL – Mahomet – IL – Małgorzata Strzebońska
95th Street Library – Naperville – IL – Kasia Nalaskowska, Barbara Panczyk
Belvedere Chateau Palos Hills – IL – Magdalena Kobiela
St. Stanislaus School – Fall River – MA – Monika Gdańska
St Joseph School Webster – MA – Ewa Mamro
Hamtramck Public Library – Hamtramck – MI – Konrad Maziarz plus zespół w bibliotece w Hamtramck
Polish School in Hamtramck – Hamtramck – MI – Anna Maczka
Polish School/Parish – Minneapolis – MN – Hanna M. Stankiewicz
Polish School at the Polish Cultural Foundation – Clark – NJ – Wanda Mandecki, Maria Pazdzior, Krzysztof Włodarski
Polska Szkoła w Clifton – Clifton – NJ – Monika Mazurkiewicz
Polish School in Garfield – Garfield – NJ – Ewa Sadowska
A. Janty-Połczyński School – Lakewood – NJ – Katarzyna Pawka, Iwona Delikat
Polska Szkoła Św. Michała – Lyndhurst – NJ – Artur Lalik
Nicholas Copernicus Polish School – Mahwah – NJ – Teresa Osadnik
John Paul II Polish School – Parsippany – NJ – Joanna Kujalowicz
Polish School of Jagiellonians – Passaic – NJ – Alicja M Jachna
Polish School at Saint Hedwig Church in Trenton – Trenton – NJ – Aleksandra Urban
POLSKA SZKOŁA OGNIWO – Trenton – NJ – Grażyna Pławecka
St. Stan Kostka Polish School – Wallington – NJ – Małgorzata Ruszkiewicz
St. Cyril & Methodius – Brooklyn – NY – Dorota Andraka, Danuta Piekut
Kazimierz Pulaski Polish Supplementary School – Brooklyn – NY – Elżbieta Kralik
Polish School of Long Island, Inc. – Copiaque – NY – Maria Turel
John Paul II Polish School – Staten Island – NY – Ewa Wiśniewska
Transfiguration School – Tarrytown – NY – Monique Kozłowski
Barnes Elementary School – Beaverton – OR – Jadwiga Witkowska
Polish School/Community Center – East Stroudsburg – PA – Elżbieta, Andrzej, Dawid Zarach
Cathedral of Learning, Univ. of Pittsburgh – Pittsburg – PA – Dr Piotr Hajlasz
Cordova Branch Library – Cordova – TN – Magdalena Teodorowicz
Copernicus School – Houston – TX – Aneta Krozel, Hanna Tomaszkiewicz
Weber State University, Mathematics Department – Ogden – UT – Anna Kubica
Fr Twardowski Polish School – Bellevue – WA – Dr Anna Cholewińska

Dziąkuję, Pani Doroto, za zauważenie nas i za wyróżnienie. Miejmy nadzieję, że polonijni uczniowie będą uczestniczyć i wygrwać masowo w kolejnych “kangurach”, a także w dorsłym życiu. By ta nadzieja mogła się spełnić, potrzebne jest zaangażowanie każdego polonijnego nauczyciela.

Maria Omelańczuk
maria@mathkangaroo.org

*) Ṡ.P. Janina Igielska – współzałożycielka “Głosu Nauczyciela”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *