DPS

OŚRODEK MATEMATYCZNY W CLARK, NEW JERSEY

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Od 2001 roku, dzięki pani Wandzie Mandeckiej kangurowy konkurs zaczął być organizowany w Clark, New Jersey. Wkrótce w Polskiej Szkole Dokształcającej w Clark, NJ powstał prężny ośrodek matematyczny dla młodzieży. W ciągu kolejnych lat współzawodnictwo matematyczne stało się popularne w innych ośrodkach na Wschodnim Wybrzeżu USA, a wkrótce na terenie całych Stanów Zjednoczonych.

W 2005 roku, sposród rodziców uczniów Polskiej Szkoły Dokształcającej w Clark, NJ wyłonilo się grono aktywnych osób z wykształceniem matematycznym. Na czele grupy stanął dr Krzysztof Włodarski, który wraz z innymi rodzicami założył Kółko Matematyczne (Math Team). Kółko prowadzi swoje zajęcia w soboty, przed oraz w czasie trwania lekcji Polskiej Szkoły Dokształcającej.

Kontakt:
Math Team – Polish Cultural Foundation
177 Broadway
Clark, NJ 07066
tel. (56) 611-3499
e-mail: iamkrzys@yahoo.com

internet: http://www.polishculturalfoundation.org/index_files/math.html

Math Team Coaches:
Malgorzata Magierski
Piotr Pawlowski, Ph.D.
Renata Kaczynski
Urszula Szczepankiewicz
Krzysztof Wlodarski, Ph.D. (head coach)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *