DPS

Ostatnie spotkanie Salonu Poezji w Konsulacie RP w Montrealu

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Od lewej: Liliana Komorowska, Janusz Wolny, Bożena Szara, Daniel Woźniak, Magdalena Wolny.

Od lewej: Liliana Komorowska, Janusz Wolny, Bożena Szara, Daniel Woźniak, Magdalena Wolny.

Dnia 8 maja 2014r. w Konsulacie RP w Montrealu, odbyło się szczególne spotkanie Salonu Poezji. Szczególne, bo dziesiąte – rocznicowe, a zarazem ostatnie w tym miejscu. Siedziba Konsulatu Generalnego ma bowiem zostać zamknięta z końcem lipca bieżącego roku.

Przybyłą Polonię powitała prowadząca spotkanie Bożena Szara. Przedstawiła artystów i popłynęły słowa polskich mistrzów pióra, przeplatane dźwiękami fortepianu.

Liliana Komorowska oraz Daniel Woźniak rozpoczęli występ od interpretacji “Kronik” Jana Długosza
i “Kazań…” Piotra Skargi. Nie zabrakło utworów Kochanowskiego, Krasickiego, Mickiewicza, Słowackiego czy Norwida. Uczestnicy mogli usłyszeć m.in. słowo pisane Wyspiańskiego, a także wiersze poetów dwudziestolecia międzywojennego, “Elegię o chlopcu polskim” Baczyńskiego. Teksty obejmowały prawie wszystkie kierunki literackie, dzięki czemu wyraźnie można było zauważyć przemiany językowe polszczyzny na przestrzeni wieków i lat. Pomogła w tym deklamacja artystów. Ciekawe okazały się również tematyczne komentarze Liliany Komorowskiej.

Bozena Szara czyta list Anny Dymnej i K. Orzechowskiego

Bozena Szara czyta list Anny Dymnej i K. Orzechowskiego

photo 1-4

Wszystkie wybrane teksty dotyczyły tematyki patriotycznej. Pamietają je z Polski różne pokolenia. W trakcie spotkania uczestnicy wyrazili żal, że to już może ostatnie spotkanie Salonu Poezji w Montrealu – polskiej poezji. Nie obeszło się bez słów wzruszeń. Liliana Komorowska starała się rozweselić zgromadzonych za pomocą kilku tekstów, m.in. Tuwima i Hemara, później przyszły w sukurs pyszne pączki, a przede wszystkim przyjacielskie rozmowy.

Utwory polskich kompozytorów, m.in. Chopina, grała na fortepianie Magdalena Wolny. Wykonawcą pieśni byl Janusz Wolny.

Tytuł spotkania brzmiał: Ta, co nie zginęła. To znaczy Polska…

Tekst i zdjęcia: Irena Biały

* Pierwowzorem Salonu Poezji w Montrealu, a także w innych miejscach w Polsce i za granicą, jest Salon Poezji w Krakowie. Powstał on z inicjatywy Anny Dymnej i zdobył ogromną popularność.

photo 2-3

photo 5

photo 2-2

Budynek Konsulatu RP w Montrealu w Kanadzie

Budynek Konsulatu RP w Montrealu w Kanadzie


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *