DPS

“Polacy w Czarnogórze”

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Wielkanoc 2012 w Stowarzyszeniu Polaków w Czarnogórze.

Stowarzyszenie Polaków w Czarnogórze (Montenegro) istnieje od 2004 roku. Powstało z inicjatywy mgr Wandy Vujisić, która od czasu założenia do dziś pełni funkcję prezesa. Konsul RP Serbii i Czarnogóry, Józef Kamiński, całym sercem poparł inicjatywę.

Cele Stowarzyszenia to m.in. rozwijanie kulturalno-turystycznej współpracy pomiędzy dwoma państwami, organizowanie spotkań Polaków w Czarnogórze, pielęgnowanie języka polskiego, polskiej kultury, obyczajów poprzez różne formy pracy, współpraca z innymi stowarzyszeniami pozarządowymi.

Od marca 2010 przy Stowarzyszeniu działa Klub studentów „Młoda Polonia”. Stowarzyszenie posiada bibliotekę, która znajduje się w budynku Ambasady RP w Podgoricy. Od 2008 roku dzięki pomocy Ambasady RP w Podgoricy, wydaje w kolorze 2 – 3 razy w roku czasopismo środowiska polonijnego „Głos Polonii”. Studenci od 2010 r. wydają też biuletyn młodzieżowy „Wakacje z Polską”.

Wigilia 2012.

Stowarzyszenie było inicjatorem założenia Związku Bałkańskich Organizacji Polonijnych ”Polonika Bałkanika” na Bałkanach w skład której weszły: Czarnogóra – założyciel i inicjator, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Macedonia i Chorwacja.

Przygotowania do EURO 2012.

W 2010 roku Stowarzyszenie zorganizowało manifestację poświeconą 100-ej rocznicy urodzin Miłosza pt. ”Czesław Miłosz w Czarnogórze”, którą patronatem honorowym objęła Ambasada RP w Podgoricy. W ramach manifestacji zorganizowano m.in. lekcje w języku czarnogórskim pt. ”Życie i tworczość Czesława Miłosza” w Szkole podstawowej „Vladislav Sl. Ribnikar” w Rasowie; konkurs recytatorski pt. „Mój ulubiony wiersz Miłosza” w języku polskim i czarnogórskim, konkurs rysunkowy i wystawę prac uczniów ze szkół podstawowych i średnich pt. ”Poezja Czesława Miłosza widziana naszymi oczami”.

Od 2010 r. członkowie Stowarzyszenia prowadzą kurs języka polskiego dla dzieci pochodzenia polskiego i dla dzieci czarnogórskich (wiek – szkoła). W tym roku jest to II cykl kursu.

Wanda Jadwiga Vujisić
Prezes Stowarzyszenia Polaków w Czarnogórze
Prezes ZBOP “Polonika Bałkanika”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *