DPS

Polska Szkoła Dokształcająca im. o. Augustyna Kordeckiego (Manhattan)

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Polska Szkoła Dokształcająca im. o. Augustyna Kordeckiego przy parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie.
Saint Stanislaus R.C. Church
101 East 7th Street
New York (Manhattan), NY 10009

Kontakt: Dyr. Beata Popowska, tel: 917-301-6875, bpopowska@aol.com
Plebania: tel. (212) 475-4576, (212) 475-4565, fax (212) 674-4894
E-mail: rectory@stanislauschurch.com

http://www.stanislauschurch.com

Zajęcia: soboty, 10 – 2.30 pm
Przedmioty: język polski z elementami historii, geografii, tańców ludowych, śpiewu oraz religii.
Zajęcia pozalekcyjne: zuchy, chór szkolny.

Szkoła zatrudnia 11 nauczycieli, którzy uczą 130 uczniów (2010). Placówka prowadzi przygotowanie do I Komunii Świętej oraz Bierzmowania. Roczna opłata: $425.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *