DPS

Polska Szkoła Sobotnia – Hartford, CT

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Polska Szkola Sobotnia – Hartford
Polska Szkola Sobotnia w Hartford
35 Groton Street
Hartford, CT 06106

Adres korespondencyjny:
Hartford Polish Saturday School, Inc.
P.O. Box 260572
Hartford, CT 06106

www.PolskaSzkolaSobotniaHartford.com

Kontakt: Dyr. Asha J. Lassen
Tel. (860) 817-0368
Email: info@polskaszkolahartford.com

Zajęcia: soboty
Program: nauka języka polskiego, wiedzy o polskiej kulturze, polskich tradycjach i historii
Polski.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *