DPS
No Comments

“Polskie szkoły sobotnie” – na przykładzie placówek w Norwegii i Wielkiej Brytanii

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

img044

 

“Polskie szkoły sobotnie” to wydana ostatnio przez dyrekcję Polskiej Sobotniej Szkoły im. Jana Brzechwy w Moss w Norwegii (Foreningen Barna Polen) publikacja pod redakcją Izabeli Bielińskiej opisująca funkcjonowanie szkolnictwa polonijnego poza granicami Polski, na przykładzie placówek w Norwegii i Wielkiej Brytanii: Polskiej Szkoły Sobotniej w Moss oraz zlokalizowanej w angielskim Bristolu Integracyjnej Szkoły Sobotniej im. generała Władysława Andersa.

Publikacja ma charakter monografii pedagogicznej czyli stanowi opis konkretnej instytucjonalnej formy aktywności dydaktyczno – wychowawczej, umożliwiające gruntowne poznanie polskiej szkoły sobotniej poza granicami kraju. Prezentuje również m.in.  przykłady współdziałania z innymi organizacjami polonijnymi oraz wspólnie prowadzone projekty, jak np. konkurs plastyczny “Moja ulubiona postać z wierszy Jana Brzechwy” ze szkoły w Mahwah z New Jersey pod opieką nauczycielki Krystyny Klechy.

Rodziców zainteresowanych zakupem książki prosimy o kontakt pod adresem: stowarzyszeniedziecipolsce@gmail.com

 

Informacja nadesłana

 

img043

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *