DPS
No Comments

Raport Polish Your Polish – Badania i popularyzacja języka polskiego wśród amerykańskiej Polonii

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

raport-polish-your-polish

 

Raport Polish Your Polish – Badania i popularyzacja języka polskiego wśród  amerykańskiej  Polonii jest owocem wielomiesięcznej pracy Fundacji Dobra Polska Szkoła w Nowym Jorku, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy „Think!” w Warszawie, które działały przy współpracy Rady Języka Polskiego PAN.

Skierowany jest do rodziców, nauczycieli polonijnych, instytucji polonijnych i polskich, badaczy nad językiem polskim poza granicami kraju i dziennikarzy. Można go pobrać bezpłatnie w dwóch wersjach pdf i ePub.

Celem pierwszego tego typu raportu było określenie stanu świadomości wobec języka polskiego i kultury polskiej wśród Polonii amerykańskiej. W badaniach wzięło udział ponad 1200 respondentów, zamieszkałych w różnych stanach USA,  którzy odpowiedzieli na 55 pytań w ankiecie.

Raport jest podzielony na 4 części: Polszczyznę na emigracji i sposoby podtrzymywania jej znajomości,  Zachowanie polskiej kultury i polskich tradycji, Przekazywanie polszczyzny kolejnym pokoleniom oraz Wnioski i rekomendacje. Każda z tych części przynosi ważne informacje. W części pierwszej znajdują się odpowiedzi na pytania m. in. Jak często podczas rozmowy z dzieckiem mieszasz języki? Gdzie najczęściej dochodzi do mieszkania języków? Jak często czytasz dzieciom polskie książki?  W części drugiej, dotyczącej zachowania polskiej kultury, zebrano informacje między innymi w takich kwestiach jak kultywowanie polskich tradycji, świąt i zwyczajów w polskich rodzinach zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych czy też  promowania przez nich polskiej kultury wśród amerykańskich znajomych i przyjaciół. W części poświęconej przekazywaniu polszczyzny kolejnym pokoleniom, zebrano informacje związane m.in. z rozważaniami o powrocie do Polski, czy w jakim języku rozmawiają dzieci między sobą.

Raport przynosi wiele użytecznych informacji, dotyczących m.in. potrzeb rodziców w kwestii dwujęzycznego wychowania oraz ich oczekiwań wobec polskiego rządu. Organizowanie dla polonijnych dzieci wyjazdów na obozy  i kolonie do Polski, nawiązanie stałych kontaktów z rówieśnikami w Polsce, współpraca między szkołami polonijnymi w USA ze szkołami w Polsce, stworzenie oferty narzędzi edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, jak gry planszowe i elektroniczne w języku polskim, skierowane dla dzieci urodzonych poza Polską – to tylko niektóre z oczekiwań  rodziców zamieszkałych za oceanem, których pełną listę znajdziemy w publikacji.

Reasumując, raport jest bardzo użytecznym materiałem dla każdego, dla kogo ważne są wartości polskiej kultury, tradycji oraz znajomość ojczystego języka w wychowywaniu dzieci poza granicami Polski.

 

POBIERZ  RAPORT – WERSJA PDF

 

POBIERZ RAPORT – WERSJA EPUB

 

 

 

godlo_senat z podpisem 1Publikacja „Polish your Polish – Badania i popularyzacja języka polskiego wśród amerykańskiej Polonii” jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz: Danuty Świątek, Marty Kustek, dr hab. Ewy Lipińskiej, dr hab. Anny Seretny, dr hab. Julii Gorbaniuk, Fundacji Dobra Polska Szkoła oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK!. Utwór powstał w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o zleceniu zadania publicznego przez Kancelarię Senatu i przyznaniu dotacji na jego wykonanie w 2016 r.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *