DPS

Spirit Ship

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Spirit Ship jest całkowicie nowym typem filmu dla dzieci – filmowany na żywo, bez opracowanego scenariusza, z naturalnymi dziecięcymi narracjami. Został nakręcony z udziałem sześciorga dzieci na Brooklynie w Nowym Jorku. Ujęcia spontanicznych reakcji dzieci na określone rzeczy i symbole, ich własna, nie podpowiadana, interpretacja sytuacji i wydarzeń.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *