DPS

Stypendia P-SFUK 2013 dla studentów szkół wyższych

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

College Diploma with cap and tassel

Polsko Słowiańska Unia Kredytowa rozpoczęła program stypendialny na rok 2013 dla studentów szkół wyższych. Program ten prowadzony jest z myślą o młodych i ambitnych Polakach, którzy potrzebują wsparcia finansowego by kontynuować edukację na wyższych uczelniach.

Stypendium przeznaczone jest dla studentów szkół wyższych uczęszczających na studia dyplomowe bądź podyplomowe. Kandydaci na stypendia tego typu muszą być Członkami P-SFUK i głównymi właścicielami kont w Naszej Unii. Będą oni oceniani na podstawie wyników w nauce, działalności pozaszkolnej i społecznej oraz aktywnego zaangażowania w sprawy organizacji polonijnych.

Termin składania podań przez studentów szkół wyższych upływa z dniem 15 marca 2013 r.

Podanie o stypendium można pobrać TUTAJ

Wypełnione podania należy wysyłać na adres:

PSFCU Scholarship Committee
9 Law Drive
Fairfield, NJ 07004

Podania wysyłane faksem, pocztą elektroniczną lub dostarczone osobiście do oddziałów P-SFUK nie będą rozpatrywane. Przyznane stypendia zostaną wręczone podczas ceremonii, której data i miejsce zostaną podane w terminie późniejszym.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy pisać na adres scholarships@psfcu.net lub skontaktować się telefonicznie z panią Kingą Gutowski (973-808-3240, wew. 6247).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *