DPS

Sukces Polaków w 24. Konkursie Prac Młodych Naukowców UE

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Młodzi polscy badacze znaleźli się wśród zwycięzców finału 24. Konkursu Prac Młodych Naukowców UE (EUCYS) odbywającego się w dniach 21-26 września w Bratysławie. Reprezentujący nasz kraj podczas finałów uczniowie i absolwenci są laureatami Polskich Eliminacji EUCYS.

Jak informuje Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci (organizator Polskich Eliminacji EUCYS), jedną z trzech I nagród w wysokości 7.000 EUR i nagrodę honorową zdobył Jakub Nagrodzki z Łomży, uczeń Worth School w Wielkiej Brytanii, za pracę (napisaną jeszcze w gimnazjum) “Synteza trimetyloguanozynowych analogów kapu o potencjalnym znaczeniu w terapii genowej”.

Jedną z trzech III nagród w wysokości 3.500 EUR zdobyła natomiast Anna Kuśnierczak z Mieczewa, absolwentka LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu, za pracę “Wpływ różnych ekosystemów na rozrodczość murarki ogrodowej (Osmia rufa L.) na przykładzie łąki, sadu, lasu i arboretum”.

Nasz kraj reprezentował także Tymoteusz Król z Wilamowic, absolwent IV LO w Bielsku-Białej, z pracą “Ogólny opis kobiecego stroju wilamowskiego ze szczególnym uwzględnieniem ubiorów żałobnych i trumiennych”.

To kolejne nagrody po całej serii sukcesów reprezentantów naszego kraju – informuje Fundusz. Nagrody główne w konkursie to przede wszystkim prestiż i gratyfikacja finansowa – co roku trzy równorzędne pierwsze nagrody warte są po 7.000 euro, drugie nagrody – po 5.000 euro, a trzecie – po 3.500 euro.
Gratulujemy!

Więcej o Konkursie Prac Młodych Naukowców UE na stronie fundusz.org/konkurs
Wyniki EUCYS 2012 na stronie organizatora: eucys2012.eu

(DK, GN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *