DPS

“Talent Show” – konkurs Fundacji Uśmiech Dziecka

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

fundacja.talent.show

Fundacja Uśmiech Dziecka serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie Talent Show. Pragnie wyjść naprzeciw tym wszystkim, którzy mają talent i chcą się tym pochwalić. Celem konkursu jest wyłonienie ciekawych osobowości wśród Polonii, posiadających różnorodne talenty i umiejętności. Uczestnikiem konkursu mogą być osoby w wieku od 5 do 100 lat mówiące w języku polskim, grupa taneczna, osoba posiadająca wyjątkowy głos, zespół muzyczny, osoby ze zdolnościami sportowymi lub akrobatycznymi, osoby znające sztuczki, żonglerkę itp. W przypadku, gdy Uczestnik jest niepełnoletni, wymagana jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.

Konkurs będzie przeprowadzony w II kategoriach wiekowych:

a/ konkurs dla dzieci w wieku 5 lat do 15
b/ konkurs dla dorosłych

Selekcja Uczestników odbędzie się w II etapach

a/ Eliminacje – od 15 maja 2013
b/ Finał – 15 czerwca 2013 podczas Festynu organizowanego przez Childrens Smile Foundation na Maspeth

Uczestników będzie oceniało Jury składające się z osób z branży muzycznej. Do Finalu Jury zakwalifikuje 10 -15 Uczestników, którzy wystąpią na scenie 15 czerwca 2013 podczas Festynu organizowanego przez Fundacje Uśmiech Dziecka.

Warunkiem zapisu i udziału w Konkursie jest wpłacenie na konto Fundacji Childrens Smile Foundation jednorazowej, bezzwrotnej kwoty w wysokości $25 od każdego uczestnika.

Rejestracja Uczestników odbywa się drogą emailową: info@childrenssmilefoundation.org
lub telefonicznie pod numerem telefonu: 718-894-6443 do dnia 15 maja 2013.

Sponsorzy ufundują nagrody dla uczestników. Zachęcamy firmy polonijne, które chcą się zareklamować na festynie 15 czerwca organizowanym na Maspeth i jednocześnie ufundować nagrody dla zwycięzców.

W celu dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 347-277-6459

massage_therapist copy1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *