DPS

TED: “David Hoffman o utracie wszystkiego.”

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Dziewięć dni przed konferencją TED w 2008 roku twórca filmowy David Hoffman stracił niemal wszystko w pożarze, który zniszczył jego dom, biuro i zbierany przez 30 lat dobytek. Patrzy teraz w przeszłość na życie, które zostało wymazane w ułamku sekundy – i patrzy też w przyszłość.

Tłumaczenie: Rafał Marszałek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *