DPS

TED: Simon Sinek: Jak wielcy przywódcy inspirują do działania?

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Simon Sinek ma prosty lecz skuteczny model dla inspirującego przywództwa, mający swój początek w teorii złotego kręgu i pytania “dlaczego?” Jako przykład przytacza firmę Apple, Martina Luther Kinga oraz braci Wright, a jako kontrapunkt firmę TiVo, która (do momentu niedawnego zwycięstwa w sądzie, które potroiło cenę jej akcji) zmagała się z trudnościami.

Tłumaczenie: Maria Błatkowska


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *