DPS

TeleLingo czyli interaktywne warsztaty językowe na żywo w sieci!

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Małgorzata Styś

Małgorzata Styś

Z Małgorzatą Styś, pomysłodawczynią i założycielką strony do interaktywnej nauki języka polskiego i angielskiego rozmawia Marta Kustek.

TELELINGO, czyli nauka języka online, ale na żywo – co skłoniło Cię do założenia tego typu strony?

TeleLingo to interaktywne warsztaty językowe na żywo w sieci. Pracując w międzynarodowej korporacji zauważyłam, że
w obecnym świecie ważnym wyróżnikiem w szkole i w pracy zawodowej jest znajomość języków. Dlaczego
w szkole? Badania wskazują, że dwujęzyczność rozwija zdolność uczenia się i myślenia analitycznego, a poza tym poprawia pamięć, koncentrację i podzielność uwagi.
W 21 wieku olbrzymim atutem młodego człowieka jest nie tyle zdobycie konkretnej wiedzy (której stan zmienia się
w zawrotnym tempie), co przede wszystkim osiągnięcie umiejętności szybkiego przyswajania i przetwarzania informacji w sposób ustrukturalizowany i analityczny. Klucz to nauczyć się, jak się uczyć!

W tym właśnie pomaga przyswajanie języków, jedno z najbardziej kompleksowych funkcji naszego mózgu. Dziecko władające paroma językami osiągnie również lepszą adaptację kulturową i społeczną, co z kolei uczyni je wartościowym pracownikiem i wyróżni zawodowo. Bowiem kulturę i sposób myślenia poznaje się najlepiej przez pryzmat języka. Wyobraźmy sobie zatem, o ile bardziej efektywny będzie człowiek przeprowadzający negocjacje z klientami, których językiem dobrze włada i rozumie ich tok myślenia. Uważam, że w niedalekiej przyszłości jednojęzyczność bedzie porównywalna z analfabetyzmem.

Jako technolog i lingwistka, pomyslałam też, jak łatwo można uczyć się języków w dobie zaawansowanych technologii internetowych i komunikatorów wideo. Stąd też kombinacja uczenia języka na żywo i online przy współudziale wyspecjalizowanej kadry TeleTutorów- rodowitych mówców, którzy wcale nie muszą mieszkać obok nas, żeby nas nauczać.

Będąc rodzicem, pomyślałam też o łatwości organizacji i praktyczności takiego nauczania na sieci. Rodzice nie muszą dziecka umawiać, zawozić, czekać i przywozić. Wystarczy, że klikną na link w sieci! Interaktywne sesje internetowe mogą na przykład wspaniale zastąpić gry komputerowe, przy których dziecko potrafi ślęczeć godzinami nie osiągając większych efektów kognitywnych.

Nadarzyła się też wyjątkowa okazja współpracy z czołowymi ekspertami w sferze technologii i innowacji na sieci. Moim wspólnikiem w przedsięwzięciu TeleLingo jest światowej marki ekspert od technologii kognitywnych
i nowoczesnych interfejsów użytkownika. W skrócie, moim nadchnieniem była potrzeba na rynku, odpowiedni czas na realizację przedsięwzięcia i odpowiedni ludzie, którzy z checią podjęli się implementacji.

W końcu, jako wieloletnia przedstawicielka Polonii, bardzo ważną motywacją dla mnie jest wzmacnianie naszej kultury i języka poza granicami kraju. Stąd skupiamy naszą uwagę na nauczaniu i pielęgnacji języka rodzimego na obczyźnie. Chcemy służyć zarówno polonijnym dzieciom jak i dorosłym.

Do kogo skierowane jest TeleLingo?

Zdjecie sesji dla PolonofilaSesje TeleLingo skierowane są do dzieci i ich rodziców (na razie głównie polonijnych), którym zależy na pielęgnacji języka ojczystego na obczyźnie, jak również na tym, by ich dziecko nauczyło się kolejnych języków będąc na etapie naturalnego
i szybkiego chłonięcia wiedzy.

Wizją TeleLingo jest wprowadzenie naszych dzieci na ścieżkę poliglotów. Przy tak niewiarygodnie łatwym
i naturalnym przyswajaniu języków przez dzieci oraz dostępności ekspertów wspomaganych przez technologię, TeleLingo wydaje mi się oczywistą okazją dla młodego pokolenia.

Wprowadzana struktura TeleLingo, określony czas i przestrzeń (łatwo dostępna bo wirtualna) do nauki języków ma służyć również dorosłym. Polacy wyjeżdżający z kraju często chcieliby polepszyć swoje umiejętności języka obcego w celu polepszenia swoich szans zawodowych, ale brakuje im czasu. Późnym wieczorem nie są w stanie jechać na kurs językowy, ale mogą usiąść przed komputerem i „połączyć się” z ekspertem na sieci.

Naszym podstawowym założeniem dydaktyki języków jest interaktywność i nauka jeden-na-jeden, czyli jeden teletutor przypada na jedngo studenta. Powoduje to swoistą koncentrację i dostosowanie nauczania do poziomu i potrzeb studenta. Sesje TeleLingo mają być z założenia:
– Indywidualne: Teletutor poświęca pełną uwagę studentowi.
– Interaktywne: Teletutor poprawia błędy i prowadzi odpowiednie ćwiczenia. Dlatego przez caly czas trwania sesji student jest zaangażowany; odpowiada, słucha, czyta, pisze, oglada, gra.
– Praktyczne: Uczą umiejętności komunikacyjnych, rozwijają słownictwo w różnych dziedzinach wiedzy oraz przygotowują do testów językowych (n.p. TOEFL). TeleLingo udostępni zastępczych teletutorow w razie zapotrzebowania (np. gdy teletutor jest chory).
– Angażujące: Związane z zainteresowaniami ucznia np. ćwiczenie fonetyczne polepszajace wymowe, rozszerzanie słownictwa w zakresie preferowanych tematów, rozumienie idiomów czy kolokwializmów.
– Dostosowane do potrzeb/poziomu ucznia i prowadzone w odpowiadającym mu tempie.
– Profesjonalne: Prowadzone przez specjalistów i lingwistów, którzy są rodowitymi mówcami.
– Wygodne: Łączymy się na sieci przez komunikator wideo z Twoim domem, oszczędzając uczniowi dojazdów
i czekania.
– Powtarzalne: Na zamówienie są dostępne nagrania z sesji do powtarzania materiału. Można kilkakrotnie przesłuchiwać i powtarzać te urywki nagrania, które okazały się szczególnie trudne dla ucznia.
– Generatywne: Przypisany Teletutor jest gwarancją, że uczeń się skupi i systematycznie będzie poszerzał swoje horyzonty. Średnio 50% czasu przeznaczone jest na generowanie zdań przez studenta i 50% na słuchanie teletutora.
– Ustrukturalizowane: Tok uczenia zależy od początkowo zdefiniowanych celów i od postępów.

Czym różni się TeleLingo od innych propozycji nauki języka, których jest dzisiaj, muszę przyznać, całkiem sporo?

Sesja z Krzysiem o psachTutaj chciałabym powiedzieć o dwóch kategoriach rozróżnień. Po pierwsze, nie-wirtualny tutoring
twarzą-w-twarz czy warsztaty językowe jeden-na-jeden istnieją od lat. Ilość ekpertów jest jednak ograniczona lokalizacją, czyli n.p. znalezienie rodowitego mówcy języka polskiego, który jest dydaktykiem lub lingwistą
w miasteczku amerykańskim jest o wiele trudniejsze i jest ich o wiele mniej niż w miasteczku polskim. Podobnie
w Polsce, znalezienie native speakerów języka angielskiego jest możliwe, ale znacznie bardziej ograniczone.

Tego typu mankament nie istnieje w TeleLingo. Dobieramy naszych teletutorów wszędzie tam, gdzie są dostępni w określonej strefie czasowej. Poza tym, oprócz dwujęzyczności, mamy ścisle określone kryteria doboru teletutorów oraz oferujemy angażującą strukturę zajęć i oceny postępów. Do tego dochodzą również automatyczne nagrania sesji, które mogą okazać się bezcennym materiałem do ćwiczeń i powtórzeń.
Tego zazwyczaj nie otrzymujemy w sesjach nie-wirtualych.

Po drugie, starsza metoda odsłuchiwania taśm czy nowszy trend e-learning, który jest obecnie bardzo rozpowszechnioną działką nauczania, to metody głównie pasywne, które liczą na samoistne zaangażowanie studenta. Dostrzegamy całą gamę serwisów tutoringowych, ale większość z nich koncentruje się na tekstowaniu, wykorzystując okienko „chat”. Niektóre serwisy dodają dźwięk i wizję i kończy sie na oglądaniu nie-interaktywnego wideo. Bardzo nieliczne oferują kombinację wysokiej jakości dźwięku, wizji i możliwości nagrywania/powtarzania lekcji. Istnieje też obecnie dużo aplikacji służących nauczaniu języków na sieci i na telefonach komórkowych. Nie są one jednak skierowane na indywidualne potrzeby nauczania studenta i nie są tak interakcyjne jak teletutor siedzący przed Toba na ekranie i skupiony na nauczaniu *Ciebie*, poprawianiu *Twoich* konkretnych będów, kierowaniu *Ciebie* na kolejne odpowiednie dla *Ciebie* tory nauki języka. Różnicująca jest również nasza platforma technologii, czyli cała gama unowocześnień w sferze interfejsu użytkownika, wysokiej jakości dźwięk i wizja oraz narzędzia do interaktywnego nauczania, nagrywania sesji
i planowana automatyzacja procesów logistycznych.

Jak widzisz rolę TeleLingo w nauczaniu języka polskiego polonijnych dzieci mieszkających poza granicami Polski?

telelingo1Mając własne dziecko i mieszkając od lat w Stanach, widzę jak trudno jest utrzymać język polski i polskość z dziećmi, które otoczone są angielskim w szkole i życiu codziennym poza domem. Nie zanurzone
w język polski, posługują się naturalnie angielskim, bardziej dla nich dostępnym i o wiele łatwiejszym w przyswajaniu niż język polski!

W latach 90tych mieszkając w Anglii, obserwowałam powrót trzeciej generacji Polonii do korzeni. Młodzież polonijna (nie znająca języka polskiego) przychodziła do mnie licznie na wykłady z gramatyki deskryptywnej języka polskiego! Było to dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem.

Rolę TeleLingo widzę zatem jako dopełniającą ćwiczenia językowe w domu i kształcenie w sobotnich szkołach polonijnych. Jestem pełna podziwu dla wysiłku i poświęcenia tylu polonijnych nauczycieli i zafascynowana istnieniem wspaniałych szkół polonijnych na całym świecie. Brawo! Nie wszędzie jest jednak możliwy dojazd do tych szkół. Chcielibyśmy, by TeleLingo pomogło wypełnić tę lukę dla rodziców, którzy mieszkają daleko od szkół i którym zależy na dwujęzyczności ich dzieci. Dla starszych dzieci, zajęcia językowe chcemy wzbogacać treściami przedmiotów, czyli proponujemy tutoring z matematyki czy biologii, ale po polsku! Tak jak wcześniej wspominałam w założeniach, koncentrujemy się na osiągnięciu konkretnych praktycznych umiejętności komunikacyjnych, podyktowanych pragnieniami rodziców i dzieci. To jest punkt wyjściowy nauczania TeleLingo.

Jakie przykładowe tematy będą przerabiane na kursach TeleLingo?

Teletutor LenaOpracowaliśmy ontologię kilkudziesięciu tematów do nauczania języków. Włączona jest do niej seria specjalistycznych sesji tutoringu np. z matematyki czy biologii, ale po polsku! Dodatkowo, oferujemy praktyczne ćwiczenia komunikacyjne (oparte na teorii aktów komunikacyjnych Searle’a) oraz ćwiczenia słownictwa, wymowy i ortografii mające na celu doskonalenie umiejętności mówienia, czytania, pisania i rozumienia.
Pragnę również podkreślić, że tematy dostosowane są do różnych poziomów umiejętności językowych, np. dzieci prawie nie mówiące po polsku kierujemy na podstawowe ćwiczenia komunikacyjne, natomiast dzieci wymagające ciągłej pielęgnacji i wzbogacania polszczyzny przerabiają tematy bardziej zaawansowane komunikacyjnie i treściowo.

Takimi przykładami ćwiczeń umiejętności komunikacyjnych są: a serii „Rodzina” – Jak napisać list do Babci?,
z serii „Święta, Wakacje i Tradycje Rodzinne” – Jak złożyć życzenia świąteczne?, sytuacje w podróży – „Lecę sama do Polski z psem”, pojęcia czasu – czytanie zegara, kalendarz, strefy czasowe lub czytamy komiksy – dialogi.

W przypadku bardziej zaawansowanych sesji językowych przykładowymi tematami mogą być: z serii „Nauka
i Technologia” – Wynalazki, słynni naukowcy, planety, z serii „Świat przyrody” – drzewa i rośliny, królestwo zwierząt, z serii „Kontynenty” – Siedem cudów świata, oceany, rzeki, jeziora, góry, klimat, z serii „Sport” – olimpiady, piłka nożna, sporty zimowe czy rekordy z Księgi Guinessa.

Dodatkiem do każdej lekcji są gry językowe, rozumienie idiomów, łamańce językowe, rymy lub palindromy.

Jak rozwiązałaś kwestie różnic czasowych pomiędzy krajami?

Między Polska a Stanami jest sześć godzin różnicy. W momencie kiedy dzieci wracają ze szkoły tutaj, w Polsce jest wieczór i pora na dodatkowe zajęcia dla teletutorów. Sesje są również dostępne w czasie weekendu podyktowane z góry określoną dostępnością teletutorow i studentów. Teletutorzy uczą również w rożnych strefach czasowych w Stanach, czyli np. na wschodnim wybrzeżu dobieramy teletutorów, którzy mogą uczyć jedynie wieczorami, dla dzieci na zachodnim wybrzeżu gdzie jeszcze trwa dzień. Koordynacja czasowa kalendarzy oraz koordynacja teletutorów i studentów to bardzo ważna funkcja różnicująca w nauczaniu
„na żądanie”.

Czy obok nauczania polskiego i angielskiego, planujecie dodanie również innych języków? Przedmiotów?

Tak, planujemy uczyć włoskiego, hiszpańskiego oraz chińskiego. Na razie koncentrujemy się na nauczaniu polskiego i angielskiego (ESL). Oraz na przygotowaniu do testów językowych. W zależności od zainteresowania, chcemy rownież udostępnić specjalistyczne sesje z rożnych przedmiotów, głównie z matematyki i biologii, głównie po polsku.

Co trzeba zrobić, żeby móc się zapisać na kurs?

Zapraszamy na stronę www.TeleLingo.net do rejestracji w rubryce „Contact us”. Każde zgłoszenie traktujemy indywidualnie. Oferujemy pakiet lekcji bezpłatnych na próbę!

Dziękuję za rozmowę!

Rozmawiała: Marta Kustek

Małgorzata Styś

Małgorzata Styś

Dr.Małgorzata E. Styś 
jest doświadczoną lingwistką, technologiem i entuzjastką edukacji. Przez ostatnie dwadzieścia lat prowadziła działalność badawczo-naukową zajmując się wdrażaniem zaawansowanych technologii w przemyśle oraz na uniwersytetach. Z pasją podchodzi do przedsięwzięć wysokich technologii, nowych standardów edukacji
i trendów generowanych przez wymogi nowych rynków pracy. Pracowała w trzech działach IBMu, gdzie pełniła funkje konsultingowo-inowacyjne, kierując przedsięwzięciami z zakresu strategii techologii i business’u w przemyśle.

Wraz z jej karierą w IBMie, Dr. Styś brała czynny udział
w przedsięwzięciach akademicko-edukacyjnych. Obecnie jest prezesem firmy TeleLingo, interaktywnych warsztatów językowych na sieci, oraz inicjatorką programów edukacyjnych KiTeKi (Kids Teach Kids) łączących szkoły polskie i amerykańskie w sesjach na żywo w ramach wspólnej nauki logiki. Jest również współzałożycielką szkoły K-9. Jej misją jest zapewnienie młodemu pokoleniu solidnej bazy wiedzy
i umiejętności 21 wieku niezbędnych do funkcjonowania na dynamicznym rynku pracy.

Doktorat z lingwistyki komputerowej ukończyła na Uniwersytecie w Cambridge (1998), stopień Magistra Lingwistyki Stosowanej uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim (1991) oraz szkolenia MBA przeszła w IBM (2000). Jej rodzimym krajem jest Polska, chociaż profesjonalnie zaangażowała się głównie w Stanach, Anglii
i Szwecji. Dzisiaj mieszka i pracuje w Nowym Jorku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *