DPS
No Comments

“This is Warszawa” – stolica oczami młodego Niemca

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Warszawa oczami Niemca Felixa Seichtera, który w trakcie tygodniowego pobytu w stolicy, nakręcił materiał pokazujący zarówno jej najpiękniejsze strony, jak i po części ducha wśród jej mieszkańców w okresie wyborów. Sam autor twierdzi, że podczas filmowania wielokrotnie był zaczepiany przez warszawiaków i pytany o cel kręcenia materiału. Po usłyszeniu odpowiedzi wielu z nich komentowało: “A co tu jest do filmowania?”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *