DPS
No Comments

W Ostródzie kształcili się polonijni liderzy w edukacji

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
DSC_0245

Zdjęcie grupowe uczestników Akademii

 

Nowa dyrektorka polonijnej szkoły czuje, że jest zbyt „luźny” stosunek do niej ze strony grona pedagogicznego i przeżywa trudności podczas opracowywania planu pracy na cały rok szkolny. Jak jej pomóc? Nad tym pytaniem zastanawiały się uczestniczki II Akademii Polonijnych Liderów Metodycznych w Ostródzie w czasie warsztatów, które odbyły się w dniach od 7 do 11 sierpnia, a ich organizatorem było Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Wspomniany problem jest jednym z wielu, które trzeba było rozwiązać, wykazując się kreatywnością, umiejętnością pracy w grupie, a także własnym doświadczeniem. Coaching z elementami terapii indywidualnej, warsztaty na temat organizacji pracy i także warsztaty dla nauczycieli, były odpowiedzią na problemy młodej dyrektorki.

 

DSC_0104

 

DSC_0150

 

Jak przeprowadzić ankietę, która pokaże potrzeby szkoleniowe w polonijnej szkole? To kolejne bardzo ważne pytanie, na które odpowiedzi szukały uczestniczki Akademii pod kierunkiem Dominiki Migryt, byłej wiceprezes Toastmasters d/s edukacji w Lublinie. Nie wchodząc w szczegóły, przede wszystkim nie należy bać się ankietowania, które może przynieść konkretne odpowiedzi i wzbudzić potrzebne refleksje u respondentów.

Co robić, gdy szkołom brakuje środków na szkolenia nauczycieli i nie ma czasu na pokonywanie dużych odległości do miejsc, gdzie można uczestniczyć w warsztatach? Przeprowadzać szkolenia wewnętrzne, używając doświadczenia bardziej doświadczonych i pomysłowych nauczycieli. Uczyć się od siebie nawzajem, pytając nauczycieli np. o przez nich przeprowadzoną, najciekawszą lekcję w czasie roku szkolnego.

W Ostródzie była prawdziwa burza mózgów. Nic dziwnego, bo przyjechało 17 dyrektorek i nauczycielek z dziewięciu krajów, które przywiozły bogate i różnorodne doświadczenia w pracy z polonijnymi dziećmi w Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, USA, we Włoszech, na Węgrzech, w Irlandii, Rosji i Norwegii.

 

DSC_0071

 

DSC_0088

 

„Uczestniczki brały udział w trzech dużych szkoleniach – budowania partnerstwa i sojuszy, przeprowadzonym przez Zenonę Bańkowską, budowania marki z Katarzyną Wątor oraz analizowania potrzeb pod kierunkiem Dominiki Migryt” – mówi Katarzyna Czyżycka, koordynator do spraw merytorycznych II Akademii Polonijnych Liderów Metodycznych. – „Miały także kurs wizażu z wizażystką, Beatą Sałatą. Ostatniego dnia szkolenia razem z prezesem Dariuszem P. Bonisławskim przedstawiliśmy sposób budowania sieci Lokalnych Ośrodków Metodycznych (LOM). Mówiliśmy o sposobie organizowania szkoleń i konferencji, promowaniu marki i dofinansowaniach. O rozliczeniach LOM-u opowiedziała Malgorzata Czeczora, specjalistka w tym zakresie i dyrektor „Domu Polonii” w Ostródzie. Zabraliśmy dziewczyny do Pułtuska, gdzie po miłym rejsie gondolami po Narwii czekał na nie egzamin. Potem uroczysta kolacja i rozdanie certyfikatów, potwierdzających uczestnictwo.

To był bardzo trudny i wyczerpujący czas intensywnej pracy, zarówno dla nas – koordynatorów, jak i uczestniczek. Teraz analizujemy cały przebieg Akademii i szukamy naszych doradców. Do 31 sierpnia wybierzemy doradców metodycznych, którzy będą kierować oddziałami LOM w swoich krajach lub i w regionach. Jednocześnie dogrywany jest drugi etap szkolenia, tylko dla doradców.”

Wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz P. Bonisławski zapowiada, że za rok będzie III Akademia Polonijnych Liderów Metodycznych, której celem jest wytypowanie i przygotowanie kadry spełniającej rolę doradców, moderatorów i mentorów w szkołach i środowiskach lokalnych.

Akademia Polonijnych Liderów Metodycznych objęta została patronatem medialnym naszego portalu www.DobraPolskaSzkola.com

 

Danuta Świątek
Zdjęcia: K. Pienkawa

 

logo_lmWięcej informacji na stronie: http://odnswp.pl/ii-edycja-akademii-polonijnych-liderow-metodycznych/

Profil lidera LOM: http://odnswp.pl/wp-content/uploads/2016/06/APLM-profil-lidera-LOM-.pdf

 

 

logo MenProjekt jest finansowany ze środków otrzymanych od MEN na realizację zadania: „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczania w języku polskim za granicą”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *