DPS
No Comments

“W Poszukiwaniu Ojczyzny” film Stefana Tompsona

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

“W Poszukiwaniu Ojczyzny”-  film  zrealizowany przez Stefana Tompsona, Polaka urodzonego w Wielkiej Brytanii. Jego ojciec pochodzi z RPA, mama jest Polką urodzoną w Londynie, dziadkowie Stefana się znaleźli w Anglii podczas wojny. Jednym z głównych źródeł informacji oraz kontaktem z polskością była Polska Szkoła Sobotnia w Londynie, do której Stefan uczęszczał jako dziecko.

Film powstał podczas rocznego pobytu w Polsce w 2014 roku z myślą o młodych ludziach wychowujących się poza granicami Polski, z nadzieją, że będzie on dla nich inspiracją  do zainteresowania się polską historią, kulturą oraz językiem. W materiale autor porusza zagadnienia tożsamości u kolejnych pokoleń Polaków, opowiada o różnych drogach życiowych poprzez rozmowy i wywiady z Polskimi bohaterami, Akowcami, żołnierzami wyklętymi i działaczami opozycji za PRLu.

Film debiutował na VII Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Gdyni “Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”, gdzie dostał wyróżnienie w kategorii “Anioł Wolności”.

DPS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *