Szkoła M.Kopernika. East Stroudsburg, PA

“SUPER KID REPORTERS”  z Polskiej Szkoły im. Mikołaja Kopernika w East Stroudsburg w Pennsylvanii

Warsztaty dziennikarskie polonijnych uczniów odbyły się w polskiej szkole im. Mikolaja Kopernika z East Stroudsburg, PA. Po odbyciu teoretycznych zajęć, uczniowie otrzymali nie lada zadanie – przeprowadzenia wywiadu z senatorem Mario Scavello w Harrisburg, PA, który bardzo chętnie zgodził się porozmawiać ze świeżo upieczonymi młodymi dziennikarzami. Zdjęcia wykonane w trakcie wywiadu zostały zrobione przez 10-letniego Davida, z Super Kid Reporters.

Siedziba Mario Scavello w Harrisburgu – stolicy stanu Pensylwania
Młodzi dziennikarze z Mario Scavello, reprezentantem stanu Pensylvania

Mario Scavello w trakcie wywiadu z dziećmi
Polska Szkoła im. Mikołaja Kopernika w East Stroudsburg, PA przed Kapitolem w Harrisburgu

Dzieci z grupy Super Kid Reporters mieli okazję odwiedzić studio telewizyjne TV-Polmusic oraz studio radiowe Radio 910 AM NY. Okazało się, że podróż w te dwa miejsca była magiczna. Może za sprawą kamer, przycisków, monitorów, światełek, mikrofonów które tworzą świat zupełnie inny od tego widzianego oczyma telewidza i słuchacza, no i te wszystkie możliwości techniczne…

Mali reporterzy pełni wrażeń i z uśmiechami na twarzach wracali z tych miejsc, by już z większą świadomością spoglądać w odbiorniki telewizyjne, słuchać radia i z zapałem uczestniczyć w warsztatach dziennikarskich, które mają na celu poszerzać i pogłębiać wiedzę na temat pracy dziennikarza.

Nie można zapominać o tym, że dziecko jest twórcze, chętne do pracy, kiedy może realizować swoje własne pomysły, tworzyć, odkrywać, uczyć się czegoś nowego. Redagowanie gazetki szkolnej, prowadzenie wywiadów, pisanie artykułów jest właśnie taką formą, która wszechstronnie aktywizuje twórczość dziecka. Mali dziennikarze poznają problemy etyki dziennikarskiej, wpływ masmediów na rzeczywistość, w tym na kształtowanie osobowości młodego człowieka. Zdobywają wiedzę z zakresu terminologii dziennikarskiej, jednocześnie doskonalą umiejętności poprawnego posługiwania się językiem. Poprzez własną twórczość, rozwijają kompetencje komunikacyjne, wyrażają własne sądy, opinie, przeżycia oraz emocje. Przetwarzając i selekcjonując informacje, stają się odpowiedzialni za własne wypowiedzi. Redagując gazetkę szkolną uczą się współpracy, korzystają z różnych źródeł informacji, wyrabiając w sobie pracowitość, systematyczność i cechy niezbędne do pracy w zawodzie dziennikarza. 

Dlatego warto, poprzez różnorodne działania, rozbudzać twórczą aktywność dziecka. Zachęcić do uczestniczenia w warsztatach dziennikarskich, które pozwalają na realizację zainteresowań czytelniczych, medialnych, poznanie specyfiki pracy dziennikarza, a przede wszystkim bycie małym dziennikarzem, wydającym gazetkę szkolną lub współpracując z polonijnymi mediami.
Nasze polonijne dzieci potrafią bardzo dużo. Wystarczy tylko stworzyć im odpowiednie warunki rozwoju a na efekty nie trzeba czekać długo. Jako przedstawiciele poloni powinniśmy zadbać o to aby powstała w przyszłości nowa kadra w tak ważnym fachu jakim jest dziennikarstwo. Musimy zadbać aby przyszli przedstawiciele różnych organizacji polonijnych potrafil pisac, czytać i mówić w języku ojczystym jakim jest język Polski.

Janusz Pstrągowski
Polsko-Amerykańskie Konsorcjum Gospodarcze
Orgaznizator i prowadzący warsztaty w East Stroudsburg, PA.


Kontakt;

Polish American Consortium Group
4N 6th Street, Stroudsburg, PA 18360
e-mail; office@pcgpl.com

Super Kid Reporters podczas wywiadu z kabaretem Prima Aprilis.