DPS

“Zaczynać później?”

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Wiele szkół średnich zaczyna lekcje o 7 rano i kończy je
po 7 godzinach. Czy wczesna pora sprzyja nauce?
Czy służy uczniowi?

Krąży e-mailowa petycja Start School Later, czyli Zacznij Szkołę Później, w której czytam:

„Obecnie mamy 1635 podpisów. Planujemy osobiście doręczyć tę petycję w Waszyngtonie, na początku marca, ale potrzebujemy 5 tysięcy podpisów, by zwrócić uwagę ustawodawców na tę ważną sprawę…”

Zaglądam na portal o tej samej nazwie www.startschoollater.net, gdzie można złożyć podpis, jeśli skończyło się 16 lat.

„Rozpoczynanie zajęć zanim wzejdzie słońce jest w niezgodzie z biologicznym zegarem młodych ludzi
w wieku 12-25 lat”.

Pomysłodawcy petycji używają też argumentów, że wczesne godziny lekcji przyczyniają się do braku wystarczającej ilości snu u ucznia. A to prowadzi do problemów z nauką. Opowiadają się za lekcjami
od 8 rano (nastolatki podobno najlepiej funkcjonują po 8.30).

Dlaczego tak wcześnie zaczynają się zajęcia? Z oszczędności w używaniu szkolnych autobusów, które mogą rozwieść uczniów do szkół średnich, a potem gimnazjów i na koniec do podstawówek. Ze względu na rozbudowany program różnych sportów w godzinach popołudniowych. A poza tym uczniowie podejmują prace.

Czy jestem za rozpoczynaniem zajęć o 8 rano zamiast o 7?
Tak.

Amerykanie oszczędzają głównie na spaniu już od czasów szkolnych. Trochę więcej snu dobrze zrobi młodemu człowiekowi i drzemanie na rannej lekcji nie da za wiele korzyści.

Zaczynajmy szkołę później!

Danusia Świątek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *