DPS

“Żeście o nas nie zapomnieli!” – rozmowa z ojcem Kalikstem, misjonarzem, który przebywał przez 10 lat wśród Polaków w Kazachstanie.

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

W Kazachstanie mieszka 16 mln ludzi. To kraj, w którym żyje 131 grup etnicznych (wg spisu ludności z 2009 roku). Na tej liście Polacy znajdują się na 15. miejscu i stanowią 0,7 % ludności Kazachstanu. Szacuje się, że w latach 90-tych zamieszkiwało tam ok. 100 tysięcy Polaków. Wielu z nich wyjechało potem do Rosji lub na Ukrainę oraz do Polski (6 tys.osób). Wielu z nich wciąż czeka na wyjazd.

Na północy Kazachstanu znajduje się wiele polskich wiosek, w których pracują polscy kapłani. Jednym z nich jest ojciec Kalikst Salata, franciszkanin z Osiecznej koło Leszna, który przebywał wśród Polaków w Ałma Acie (dawnej stolicy Kazachstanu) i  rejonie. W niektórych wsiach Polacy doskonale zachowali swój język, w innych starają się uczyć polskiego. Jest jednak bardzo wiele miejscowości, gdzie język polski nie już używany. Nie ma polskich szkół. Większość polskich rodzin w Kazachstanie żyje bardzo ubogo, często utrzymując się z małej emerytury lub uprawy przydomowego ogródka. Średnia miesięczna płaca wynosi w Kazachstanie 70 dolarów miesięcznie. Czują się ciągle Polakami, są bardzo patriotyczni i często rozmawiają o Polsce.

O życiu polskich rodzin w Kazachstanie o. Kalikst rozmawia z Danusią Świątek w Polonijnej Mamie Polskiego Radia 910AM Nowy Jork.

[gplayer href=”http://www.dobrapolskaszkola.com/kazachstan.mp3″][/gplayer]

Poniżej zdjęcia zrobione przez ojca Kaliksta z Kazachstanu i Syberii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *